Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Milenci / foto: shutterstock

První sex Čechů? Mezi hmyzem v přírodě

V oblasti sexuálních vztahů a aktivity se rádi srovnáváme s ostatními. Ačkoliv to náš vlastní sexuální život nemusí nijak ovlivnit, zajímá nás, jak na tom jsme ve srovnání s dalšími. Jak jsou na tom Češi a jejich první sex?

Upadající morálka? Čísla to nepotvrzují
Přestože vztahy mladých lidí jsou tradičně starší generací považovány za vždy o něco více nevázané, než tomu bylo dříve, v průřezu všech generací se již delší dobu udržuje pro obě pohlaví průměr prvního pohlavního styku v 17,5 letech. Na první schůzky chodí chlapci i dívky okolo 15. roku a první vážné vztahy navazují kolem 18. roku. Délka známosti před prvním stykem je nejčastěji více jak půlroční, takto je tomu u 29 %. Tato čísla jsou však velmi individuální, 26 % dotázaných odpovědělo, že se před prvním sexem znali s partnerem méně než 1 měsíc.

Ženy mívají první sex dříve
Jak vyplynulo z průzkumu zveřejněného v deníku Blesk a nové verze velkého průzkumu, který je realizován jednou za pět let Sexuologickým ústavem 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, většina žen se poprvé miluje mezi 16. až 17. rokem, v tomto věku má první sexuální styk 48 % žen.

Zatímco chlapci se již okolo 16. roku věku, tedy dříve než dívky, oddávají petingu (mazlení), jen 34 % mužů má první sex mezi 16. a 17. rokem jako ženy. Ve věku mezi 18. až 19. rokem pak jde o 27 % mužů. Čísla ukazují, že současná generace mladých lidí ve většině případů nebude nijak závažně poznamenána negativními důsledky příliš brzy zahájeného sexuálního života.

Kondom používáme více než dříve
Navíc ze srovnání dvou posledních generací vyplývá, že ta současná je mnohem méně promiskuitní než například generace dnešních padesátníků. Výrazně se zvýšila také zodpovědnost při sexu díky dnes již zcela běžnému dlouhodobém užívání antikoncepce. Ovšem v případě prvního styku užíváme antikoncepci méně, než je tomu v ostatních evropských zemích. Kondom použije pouze 24 % mužů, 49 % dotázaných dokonce nepoužije žádnou antikoncepci.

Kde se milujeme poprvé nejčastěji?
Podle průzkumu Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze prováděném v prosinci 2008 na vzorku 2000 osob starších 15 let nejčastěji volíme místo pro první sex v přírodě. Kolem 50 procent mužů i žen uvedlo jako místo prvního pohlavního styku „v přírodě“.

První sexuální zkušenost v životě získá na louce, v lese či u rybníka 51 % mladých mužů a 48 % dívek. Češi jsou totiž po Švédech druhými nejčastějšími majiteli nějaké chalupy či chaty. Na druhém místě se pak umístil byt partnera či partnerky. Dalšími místy, kde se muži a ženy oddávají svému prvnímu pohlavnímu styku jsou byt partnera a byt rodičů. Zajímavé je, že častěji dochází k prvnímu sexu v bytě partnera než v bytě rodičů, což může být mírně překvapivé vzhledem k tomu, že k první souloži obvykle dochází v 18 letech.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 87