Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Dobrý obchod / foto: parkerhill.cz

Svěřenský fond – Co? Jak? Proč?

Svěřenský fond či trust. O co se jedná, jak ho založit, co je k tomu potřeba a proč do toho jít?

Co to vlastně je?

Zjednodušeně, vlastníte-li jako fyzická, či právnická osoba jistý soubor majetku, za různými účely ho můžete vložit do svěřenského fondu. Mezi takové důvody může patřit zabezpečení rodiny, jistota v případě nečekaných problémů spojenými s podnikáním a další.

Může se jednat o nemovitosti, či jiná aktiva jako třeba rodinné jmění, nebo i obchodní společnosti. Majetek je bez právní subjektivity a navenek za něj jedná správce, který ale není vlastníkem.

Zakládají je politici, úspěšní podnikatelé, nebo třeba lidé, kteří chtějí, aby bylo v budoucnosti postaráno o to, co vybudovali.

Založení svěřenského fondu

Fond vzniká buď sepsáním smlouvy mezi jeho zakladatelem a jeho správcem, nebo závětí. Dle zákona jsou jasně daná kritéria pro jeho založení. Smlouva musí obsahovat: 

1) označení svěřenského fondu a majetku, který ho při vzniku tvoří,

2) jeho účel, zda jde o veřejně prospěšný, nebo soukromý fond,

3) podmínky pro jeho plnění,

4) údaj, zda je zřízen na dobu neurčitou, popřípadě datum jeho expirace, či události, které jeho fungování mohou předčasně ukončit, 

5) určení správce fondu, či způsob jakým má být určen.

Fond pak vzniká podpisem obou smluvních stran, nebo v případě závěti vzniká smrtí zakladatele. Dále se pak o majetek podle podmínek uvedených ve smlouvě stará jeho správce.

Neznamená to však, že jako zakladatel svěřenského fondu již nemáte, jak s majetkem nakládat. Máte totiž právo dohlížet na správce, zda plní vše podle domluvených podmínek. Pokud tomu tak není a správce smlouvu prokazatelně porušuje, můžete ho odvolat a jmenovat jiného.

Zajímá vás cena pořízení?

Náklady na založení svěřenského fondu ovlivňuje více faktorů. V první řadě je nutno podotknout, že ke vzniku fondu je třeba notářského zápisu. S tím, jak velkým majetkem bude fond disponovat se odvíjí i náklady na notářský dozor. Cena za svěřenský fond je tak individuální. 

Jaké jsou jeho výhody?

Jakmile je majetek převeden do fondu, není jeho vlastníkem prakticky nikdo. Například, jedná-li se o nemovitost, je v katastru nemovitostí zapsán pod jménem jeho správce a v dodatku je uvedeno, že se jedná o správce svěřenského fondu.

Je zachovaná anonymita vlastníka a jako vlastník je brán samotný fond. Jak bylo již řečeno, ten ale nemá právní subjektivitu. Objeví-li se rizika, která jsou spojena s podnikáním, jako například problémy ve věci závazků zakladatele vůči věřitelům, tak je majetek ve fondu chráněný.

Největší výhodou je pro podnikatele nižší daňový základ a z toho vyplývající nižší odvody.

V neposlední řadě, jedná-li se o fond založený závětí, kde po smrti zakladatele přechází majetek na pověřenou osobu tak lze předejít zdlouhavému řízení ve věci dědictví po zesnulém. 

Svěřenský fond – Co? Jak? Proč?

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!