Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Zvíkov / foto: ShutterStock

Pověstmi opředený hrad Zvíkov

Majestátný hrad Zvíkov najdeme v Jihočeském kraji. Tyčí se nad soutokem dvou řek, Otavy a Vltavy, na Orlické přehradě. Profesor a historik August Sedláček (1843–1926) psal o Zvíkově jako o „králi českých hradů“.

Královský hrad Zvíkov je od pradávna opředen pověstmi. Hranatá hradní věž, nazývaná Hlízová nebo také Markomanka, prý stála již v dobách, kdy na území naší republiky zničili Germáni zcela keltskou civilizaci. Markomanka je údajně dílem Římanů. Těm sloužila jako předsunuté vojenské stanoviště v době, kdy válčili proti germánským kmenům. Hlízová věž by podle této teorie pocházela nejspíš z doby prvního století. S tímto tvrzení přišel poprvé slavný archeolog a historik Jan Erazim Vocel (1803–1871). Ten upozornil na fakt, že Markomanka vypadá podobně jako vojenské pevnosti, které stavěli staří Římané. Žádné důkazy o římském původu zvíkovské věže však neexistují.

Pravdou však zůstává, že čtyřhranná věž Markomanka působí v celém gotickém hradním areálu poněkud cize. Je tedy skutečně možné, že věž zde stála již v dobách, kdy na tomto místě nechali postavit nový hrad čeští králové Přemysl Otakar I. (vládl 1198–1230) a jeho syn a nástupce Václav I. (vládl 1230–1253). Tvar Hlízové věže není ničím neobvyklým, ostatní české hrady mají také podobný tvar věže. Hlízová věž na Zvíkově má však velmi silné zdi, široké něco málo přes tři metry, což je v okolí Zvíkova velmi neobvyklé.

magazin.cz

 

Další neobvyklostí jsou tajemné znaky v kamenných kvádrech, ze kterých je věž postavena. Tyto znaky jsou pouze na jedné straně zvíkovské věže. Zvláštních značek byste zde napočítali celkem třicet šest. Historici na značkách nevidí noc zvláštního, jsou podle nich dílem kameníků, kteří ve středověku na hradě pracovali. Proč je však znaků tolik právě na jednom místě? Proč nejsou i na druhé straně Markomanky? Na tuto otázku zatím nikdo nenalezl odpověď. Nic podobného však na jiném středověkém hradě v republice nenajdeme. Znaky na zvíkovské věži jsou raritou.

Historici a odborníci na středověkou hradní architekturu se shodují na tom, že Hlízová věž na Zvíkově je postavena ve stylu tzv. německé gotiky. Pro tento stavební sloh je typická masivnost staveb. Markomanku tedy mohli postavit němečtí stavitelé, hradní areál pak dokončil někdo jiný, a proto věž do celého areálu svým vzhledem nezapadá. Hlízová věž tedy není ničím neobvyklým a byla postavena ve 13. století, stejně jako celý hrad. Ale co ty tajemné znaky?

Znaky na Markomance jsou něčím ojedinělým, jinde nemají obdoby a nemůžeme je tedy s ničím srovnat. Kdo je do kamene vytesal? A kdy? A proč? Na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět. Známe však několik teorií o tom, kdo může být autorem tajemných značek.

Podle jedné teorie představují znaky na zvíkovské věži tajemné magické značky. Některé ze zvíkovských značek se podobají starogermánskému runovému písmu, další z nich jsou podobné znakům magické oghamské abecedy, kterou používali před pádem římského impéria v Británii. Tuto abecedu vytvořili údajně keltští druidové a používali ji k ochranným rituálům.

magazin.cz

 

Znaky na zvíkovské věži však mohou být také starými alchymistickými šiframi. Podle další verze jsou zase neznámou abecedou, kterou zatím nikdo nerozluštil.

Proč jsou však tajemné znaky umístěny právě na Markomance? Kdyby se skutečně jednalo o kamenické značky, proč by je kameníci vytesali jenom do jedné strany věže? Velmi podivná by v tomto případě byla také skutečnost, že středověký hrad byl dílem tak velkého množství stavebních hutí a kamenických cechů. Jak již bylo zmíněno, na zvíkovské věži je celkem třicet šest znaků, a tolik kamenických cechů ve středověku snad ani neexistovalo. Podle historiků pochází také Hlízová věž z rané fáze stavby Zvíkova. Je nepravděpodobné, že by v této fázi budovalo hrad tolik cechů. To by bylo možné až v pozdější fázi stavby. Znaky tak možná nebudou kamenickými značkami.

Znaky tak mohly skutečně ukrývat nějaký magický význam. A magie byla nedílnou součástí středověkého života. Dokonce sami panovníci se mnohdy zabývali třeba numerologií, astrologií, alchymií nebo jinými ezoterickými naukami. Za všechny stačí zmínit třeba Karla IV. nebo Rudolfa II.

Zvláštností hradu Zvíkova je také jedna z dochovaných legend. Podle ní byla v někdejší Korunní síni v Hlízové věži uložena česká královská koruna rodu Přemyslovců. Prý zde byla zavěšena na řetězu, jehož repliku dnes můžete na hradě vidět. Karel IV. (1316–1378) nechal později zhotovit nové korunovační klenoty, součástí byla i nová královská koruna. Pro tyto korunovační klenoty byl určen nový úkryt, a to hrad Karlštejn. Co se však stalo se starou korunou Přemyslovců, to nikdo neví. Někteří milovníci tajemna se domnívají, že Zvíkov korunu dodnes ukrývá.

Mnoho záhadologů tvrdí, že Korunní sál v Markomance na Zvíkově je nabitý zvláštní energií. Ta zde prý čas od času ovlivňuje činnost některých přístrojů, nejčastěji fotoaparátů, kamer a mobilních telefonů. V roce 1999 probíhalo v Korunním sále televizní natáčení. Zničehonic se prý vybily baterie v přístrojích a pořízený záznam byl rozmazaný.

magazin.cz

 

Na Zvíkově je také možné zahlédnout tajemný světelný přízrak. Psychotronici jsou toho názoru, že přízrak je vlastně silný energetický náboj, který má procházet ve spirále Markomankou. Pokud mají psychotronici pravdu, dochází na Zvíkov k elektromagnetické anomálii. Ta pak může mít na svědomí poruchy přístrojů.

Podle staré pověsti straší na Zvíkově tajemný rarášek. Nejčastěji ho lze spatřit prý v Korunním sále Markomanky. Pověst také nabádá k opatrnosti. Nikdo by totiž neměl ve zmíněném sále strávit noc. Pokud by se rozhodl někdo přenocovat, do roka by zemřel. Může za to raráškovo prokletí. Tato stará pověst může potvrzovat energické anomálie, kterých si všimli lidé již před několika sty lety. Energické anomálie však považovali lidé za strašení raráška.

V podzemí gotického hradu je prý ukryt poklad. Ten však asi už nikdo nikdy nenajde. Při stavbě Orlické přehrady totiž došlo ke zvýšení hladiny vody ve Vltavě, která pak zatopila podzemí Zvíkova. A pro potápěče je příliš riskantní zkoumat zatopené podzemní prostory.

Zvíkov je již několik set let tajemným místem. Můžete zde spatřit tajemná světla v Markomance, ve fotoaparátu se vám zase záhadně vybijí baterie. Podle parapsychologů se na Zvíkově zkrátka pořád něco děje. A co ukrývají tajemné značky na Hlízové věži? Snad se jedná o magické znaky či kamenické značky, možná vás dovedou k ukrytému pokladu. Kdo ví…

Diskuze k článku:

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!