Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: shutterstock

Když nemůže dosáhnout orgasmu

Anorgasmie, tedy neschopnost dosáhnout orgasmu, mívá nejrůznější příčiny.

Ať již se jedná o traumatizující zážitek v minulosti, psychické zábrany nebo nemoc, ve většině případů je možné najít řešení, jak ženě pomoci ke spokojenějšímu sexuálnímu životu.

Jak vznikají anorgastické poruchy?
Anorgasmie označuje neschopnost dosáhnout orgasmu, termín anorgasmie je řeckého původu a znamená „bez orgasmu“. Mezi příčiny anorgasmie řadíme na prvním místě především zábrany, které si ženy vytvořily během života. I když tedy schopnost orgasmu tyto ženy mají, určitá traumatizující zkušenost nebo psychika jim brání orgasmu dosáhnout. Další skupinou žen jsou ty, které prodělaly operační zákrok znemožňující dosáhnout vyvrcholení.

Některé ženy orgasmus nikdy neprožily
Objevuje se také negativní vliv vyššího věku, i když nemusí v žádném případě jít o pravidlo a poslední skupina, kam spadají ženy, u nichž je obtížnější ozřejmit příčiny jejich anorgasmie. V takovém případě je žena jinak zdravá, orgasmu by dosáhnout mohla, žádný zjevný psychický blok nepociťuje, přesto orgasmus nemá.

Ženy, které orgasmus neprožily nikdy ve svém životě, označujeme jako primárně anorgastické. Jiné pak orgasmus byly schopny prožívat, ale tuto schopnost ztratily například právě vlivem nepříjemné události či nemoci, jde o ženy druhotně anorgastické.

Situační anorgasmie se projevuje jen za určitých okolností
Vedle těchto dvou skupin pak existuje také skupina žen, které můžeme zařadit do kategorie žen trpící tzv. situační anorgasmií. Jedná se o případ žen, které nejsou schopny dosáhnout vyvrcholení za určité situace s určitým partnerem. Obecně se dá říct, že orgasmus je jak u ženy, tak u muže, fyziologicky probíhajícím reflexem. V současné době se na základě výzkumu z roku 1997 předpokládá, že je v naší společnosti asi 8 % žen, které orgasmus nikdy neprožily.

Orgasmu je možné se naučit
V minulosti byly tyto počty mnohonásobně vyšší, ženy bývaly v ordinacích gynekologů navíc ujišťovány, že nepociťují-li při sexu žádné příjemné pocity, je to v pořádku a nejde o nic závažného. Teprve od počátku 20. století se ženy postupně dozvídají, že pro jejich orgastickou schopnost je důležitý také trénink a aktivní přístup k hledání cest, jak dosáhnout orgasmu. Jde vlastně o proces učení, který probíhá hledáním sexuálně citlivých míst a odstraňováním nejrůznějších zábran.

Muž ženě vyvrcholení sám nezajistí
Další podstatné zjištění, které ženám v souvislosti s orgasmem přinesla teprve moderní doba, souvisí s aktivitou samotné ženy. V minulosti se soudilo, že k orgasmu má ženu přivést muž.

Moderní ženy již vědí, že se nejdříve musí naučit samy znát své vlastní tělo a vědět, co jim přináší potěšení a pak mnohem snadněji navedou také partnera, aby je vzrušil a přivedl k orgasmu. Je proto velmi podstatné, aby se pár dobře navzájem poznal v sexuální oblasti a aby muž znal sexuální reaktivitu své partnerky, věděl, jaká místa na jejím místě jsou citlivá a která jakým způsobem dráždit. Bez aktivní účasti partnerky a často i bez návštěvy odborníka to však půjde jen obtížně.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 73