Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: Shutterstock.com

Lidé a zvířata. Jak se liší v sexu?

Co máme v sexu společného s ostatními zvířaty? Čím se lidské milování odlišuje? Jak na tom jsme ve srovnání například s člověku nejbližším druhem, primáty?

Je náš sex opravdu natolik odlišný?
Poměrně dlouhou dobu měli odborníci zato, že lidská sexualita se zásadním způsobem odlišuje od sexuálních aktivit jiných živočišných druhů. Sexualita byla u člověka vnímána především nejen jako prostředek k rozmnožování, ale byly jí přisuzovány další funkce, které u zvířat své místo podle vědců neměly.

Za jednu ze zásadních odlišností byly považovány například sexuální kontakty i v době, kdy je šance na početí potomka téměř minimální. Kromě toho, že jde o naplnění biologické funkce, je vnímán sex u lidí v mnoha dalších podobách.

Také primáti se věnují sexu nejen kvůli rozmnožování
Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že člověk není jediným druhem, který se věnuje sexuálním aktivitám v průběhu celého roku a také za jiným účelem, než je pouhé naplnění reprodukce. Například pro některé druhy šimpanzů (šimpanzi bonobové) představují sexuální aktivity součást sociální interakce a každodenního života.

Mnoho odborníků překvapil výzkum, který prokázal, že sexualita je u bonobů spojena s prostředky, které primáti užívají ke zmírnění napětí v sociální skupině, sex je využíván jako způsob, jak si usmířit jiného jedince nebo k začlenění nové samice do skupiny.

magazin.cz


Lidé sexují po celý rok, je tomu tak ale vždy?

Zjištění, že nejen lidská sexualita je spojena s celou řadou dalších funkcí, ale že je tomu tak také u některých živočišných druhů, především těch vývojově bližších člověku, přineslo nový pohled na zkoumání lidské sexuality a její srovnání se sexualitou ve zvířecí říši.

Dalším zajímavým momentem je ve srovnání lidské a živočišné sexuality porovnání frekvence styků. Zatímco pro živočichy představuje sex aktivitu spojenou s pářením, která je tudíž v souladu s pravidly nastavenými přírodou uskutečňována jen v období pro páření příhodném, lidé se dle obecného pravidla věnují sexu po celý rok.

I sexuální aktivita lidí podléhá sezónním výkyvům
I zde však můžeme najít nečekanou podobnost se zvířecí říší. Podle průzkumů lze vysledovat určité výkyvy v lidské sexualitě během roku, stejně jako je tomu u zvířat.

Sexuální aktivity a jejich četnost lze zkoumat například podle křivek udávajících data týkající se porodnosti. Nejvíce dětí se tradičně rodí v období února a září, což znamená, že většina dětí byla zplozena v období dovolených.

Lze tedy usoudit, že vliv podmínek na sexuální aktivity se neuplatňuje jen v říši živočišné, ale také lidé se věnují sexu spíše v podmínkách příhodnějších, v závislosti například na teplotě.

magazin.cz

Sex jako projev intimity nebo věc veřejná?
Jako zásadní rozdíl v sexualitě lidí a živočichů viděli odborníci vždy pohled na sexualitu jako soukromou záležitost intimity mezi dvěma lidmi, jako je tomu u člověka, a ve srovnání s tím pohled na sexualitu u živočichů, kde je věcí provozovanou před zraky ostatních jedinců.

Odborníci však uvádějí, že je otázkou, zda by se projevy studu, které nám na základě naší kultury brání v provozování sexuálních aktivit na veřejnosti, objevovaly také v případě, že by sexualita veřejná před zraky ostatních byla považována obecně za společensky přijatelnou.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 8