Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
labe / foto: https://pixabay.com

Na koho se vztahuje povinnost mít vypracovaný povodňový plán?

V dnešním světě nás obklopuje velká spousta dokumentů. Je jich dokonce tolik, že se v nich mnohdy nevyznáme a často nám dokonce přijdou zbytečné. Některé z nich ale mají své opodstatnění.

Například povodňové plány chrání majetek i lidské životy. Co je jejich obsahem? A pro koho jsou povodňové plány povinné?

Povodňový plán je velmi důležitým dokumentem, který pomáhá rychle a efektivně řešit krizové situace.

Povodňový plán

Co je to povodňový plán? Jedná se o souhrn organizačních a technických opatření, která jsou potřebná k odvrácení nebo alespoň zmírnění škod způsobených povodněmi. Povodňové plány pomáhají chránit majetek i životy.

Povodňové plány se týkají všech vlastníků nemovitostí, které se nacházejí v oblastech ohrožených povodněmi. Při nedodržení povinnosti mít vypracovaný povodňový plán hrozí udělení pokuty až do výše 100 tisíc Kč.

Co je obsahem povodňového plánu?

Obsah povodňového plánu se dělí na věcnou, grafickou a organizační část. Věcná část zahrnuje informace potřebné k zajištění ochrany před povodněmi jednotlivých objektů, obcí, povodí nebo jiných územních celků. Důležitou součástí věcné části jsou také limity pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity.

V organizační části pak nalezneme jmenné seznamy osob, které jsou zodpovědné za konkrétní úkony v případě povodní. V grafické části jsou vymezena záplavová území, která jsou zakreslena přímo v mapách. Nechybí také vyznačení evakuačních tras, informačních míst a míst soustředění.

ENVIPARTNER s.r.o.

Specialistou v oboru vypracovávání povodňových a havarijních plánů je společnost ENVIPARTNER s.r.o., která se této oblasti věnuje již řadu let. Povodňové plány je možné zpracovat také v digitální podobě, která umožňuje rychlejší a efektivnější vyhledávání klíčových informací.

K tomuto článku není otevřena diskuze