Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Slovanské státy / foto: CrazyPhunk (wikipedia)

Novoslověnština – nový jazyk vytvořený na podporu slovanské vzájemnosti

Slyšeli jste už někdy o uměle vytvořené slovanské řeči? Jaké jsou její cíle a kde všude se s ní již můžeme setkat?

Představte si, že ať zavítáte do jakéhokoliv slovanského státu, všude se bez nejmenších problémů domluvíte. A že těch zemí není málo! Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Bulharsko, Slovensko a samozřejmě naše Česká republika. K těmto státům a jejich oficiálním jazykům ještě přičtěme mnohá další slovanská nářečí a dojdeme k číslu 35, což je přibližné vyjádření počtu národů, které mluví některým ze slovanských jazyků nebo jeho nářečím, v číslech jde o 350 miliónů lidí. Přestože se česky domluvíte v jakékoli slovanské zemi, komunikace je kromě Slovenska a částečně Polska obtížná, mnoho slov je jiných a musí se mluvit pomalu. Proto se již delší dobu uvažuje o jazyce, který by byl tak nějak „mezi“ všemi slovanskými jazyky a byl snadno srozumitelný všem.

Proč vznikla novoslověnština?

Novoslověnština je nově vytvořený umělý jazyk, jehož cílem je vzájemná domluva mezi slovanskými národy. Rozhodně nejde o nějaký momentální výmysl, v historii slovanského hnutí jsou záznamy o 68 pokusech o vytvoření mezislovanské řeči, kterou by se společně dorozuměli všichni Slované. Na jejím vzniku se mimo jiné podílel také český vědec Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., předseda Slovanské unie a velký kritik angličtinou posedlé mladé generace. Vadí mu hlavně to, jak je nám angličtina čím dál více podstrkována jako jediný možný jazyk, což se promítá hlavně v komunikaci mezi Slovany, kteří by se mezi sebou bez problémů domluvili i bez nucené angličtiny. Ve svém nově vytvořeném jazyku vidí hlavně moderní výzvu pro slovanskou vzájemnost, která podle jeho vlastních slov už nemůže být jen o historii, poezii, beletrii a lidovém umění. 

 

Na jakých základech novoslověnština stojí?

Novoslověnština v základu vychází z původní staroslověnštiny, tedy z jazyka, který na naše území přinesli známí věrozvěstové Cyril a Metoděj v době Velké Moravy. Šlo o jazyk vytvořený z soluňského nářečí, který měl lidu tehdejší doby pomoci lépe pochopit náboženské texty a celkově jim osvětlit náboženskou víru pomocí biblických i jiných liturgických překladů. Ještě dnes se můžeme se staroslověnštinou setkat v podobě tzv. církevní slovanštiny. Novoslověnština je její zjednodušenou a moderní formou, která se z hlediska gramatiky i slovní zásoby nejvíce podobá dnešním slovanským jazykům. Jejím primárním cílem je schopnost Slovanů porozumět této řeči bez předchozího učení.

Jaké jsou první úspěchy mezislovanského jazyka?

Řeč vytvořená Doc. Merunkou již zaznamenala četné úspěchy v kulturní oblasti. Můžeme se setkat s několika filmy s titulky a první přeloženou knihou do novoslověnštiny je Malý Princ od Antoina de Saint-Exupéry. Na Facebooku se vytvořila tisícová komunita podporující tento jazyk a také několik tisíc čtenářů z celého světa sleduje internetové noviny IZVESTI.info. Kdo by se chtěl o novoslověnštinu zajímat podrobněji, může si sehnat tištěnou učebnici novoslověnštiny.

Anketa

Novoslověnština – nový jazyk vytvořený na podporu slovanské vzájemnosti

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 2