Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Temný rytíř / foto: shutterstock

Osudné právo první noci

Tuto středověkou vymoženost zdaleka nevyužíval každý šlechtic – ať z nemohoucnosti, nebo z lásky k lidu. Mezi takové lidumily však rozhodně nepatřil rytíř Christian von Kahlbutz, který se pro své právo neštítil ani vraždy.

Celá událost se přihodila před tři sta lety, nicméně dodnes je záhadou, co se tenkrát doopravdy stalo.

Právo první noci, neboli nárok na panenství nevěsty, bylo zvyklostí, která se vyskytovala po celém světě. Toto právo náleželo majiteli panství, který se pasoval do role dobrodince uvádějícího nezkušené děvečky do tajů dospělosti.

Středověká hostina

Rytíř von Kahlbutz (1651 – 1702) nebyl coby voják zvyklý na nějaké servítky. Jednoho dne jej požádala o svolení k sňatku služka Marie Leppin toužící pojmout za manžela ovčáka Pickerta. Rytíř svolil pod podmínkou, že s ním pohledné děvče stráví noc. Marie ho poslala nevybíravě do háje, což byla v té době věc troufalá a neslýchaná. Středověký pán, byť měl na práva žen dozajista svůj názor, ji však nemohl jen tak znásilnit. Riskoval by oplétačky s církevním úřadem, který v těch časech bděl nade vším. 

Kahlbutz na to šel tedy od lesa. Podle osvědčeného hesla „Není člověk – není problém,“ milého ovčáka tajně zprovodil ze světa. I kdyby naivně doufal, že se do něj pohledná děva zamiluje, nebo mu šlo jen o pomstu, nehezky se v ní spletl. Statečná dívka jej u soudu v sousedním panství obžalovala z vraždy.

Temný vraždící rytíř

O spravedlnosti ve středověku si můžeme myslet cokoli, avšak i tehdy musely úřady, pokud nechtěly ztratit vážnost, prošetřit každý závažný podnět. Christian von Kahlbutz byl povolán před soud, kde potvrdil, že s ovčákovou vraždou nemá nic společného. Na dotaz soudce, co soudí o příčině jeho smrti, s kamennou tváří odvětil, že do něj nejspíš udeřil blesk.

Soudce byl ochoten uvěřit téměř čemukoli, ostatně měl v repertoáru i čarodějnictví, nicméně věděl, že vysvětlení před naštvanou nevěstou neobstojí. Nabídl rytíři, že se může zbavit viny prostřednictvím očistné přísahy. Ten to samozřejmě rád udělal. Aby své přísaze dodal váhu, prohlásil: „Jestli jsem vinen, pak ať Bůh dopustí, že se mé tělo nikdy nerozpadne v prach.“ Na soudce udělala taková nápaditost velký dojem a rytíř mohl ještě dalších dvanáct let oblažovat své poddané láskyplnou péčí.  Když roku 1702 zemřel, byl pohřben se všemi poctami v hrobce kostela v Kampehlu.

Historické prameny uvádějí, že se poté jeho přízrak zjevoval na nedalekém mostě přes říčku Swenze. Tuto informaci můžeme brát s rezervou, nicméně stala se jiná věc.  V roce 1749 se nový majitel panství rozhodl rekonstruovat kostel. Vzal to hezky od podlahy. Rakve Kalhbuntzova rodu se rozhodl přemístit přemístit na místní hřbitov. Podle tehdejších zvyklostí byly rakve před znovupohřbením otevřeny.

Duch temného rytíře

Zatímco z příbuzenstva zbylo podle očekávání pár kostí, Christian von Kahlbuntz vypadal, jako by v rakvi spal. Nebožtíkovo zachovalé tělo bylo poté vystaveno v nové hrobce.

Mumie rytíře von Kahlbutz

Během staletí sice rytířova vizáž poněkud utrpěla, nicméně stále vypadá lépe než někteří jedinci, než si dají po ránu kávu. Podívat se na něj můžete v Neustadtu, kde se, na dohled od Berlína, vysmívá času i spravedlnosti dodnes.   

Osudné právo první noci

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!