Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
daně ilustrační obrázek / foto: shutterstock

Mezinárodní obchod se bez zkušeného daňového poradce neobejde

Vstupem České republiky do Evropské unie se zjednodušil systém celních kontrol, výběru a platby daní do/z jiných států mimo území ČR.

Ovšem tyto kroky přinesly především pro vývozce do zahraničí – zemí EU i třetích zemí – mnoho změn v legislativě. Pro majitele firem a společností, kteří expandují do zahraničí, přibyla starost nejen logistická, ale i finančně-správní. Důkazem jsou následující řádky, v nichž je zhruba nastíněno několik kroků, které musejí podnikatelé při vývozu a zdanění dodržet. Bez znalostí mezinárodního práva a účetnictví s přesahem mimo naši republiku se žádná firma neobejde.

Daňové poradenství pro koncerny, firmy a živnostníky poskytuje Moneus

Pomocnou ruku pro platby daní, minimalizace daňových odpočtů a srozumitelné dodržování mezinárodních finančních úmluv slouží firmy na mezinárodní účetnictví. Společnost Moneus je významným pomocníkem pro daňové poradenství. Radí firmám a osobám podnikajícím v Česku i v zahraničí, spravuje jejich účetnictví, vede agendu společnosti, zastupuje své klienty na úřadech v tuzemsku i za hranicemi a vynalézá ideální postupy platby daní, tak aby svěřené společnosti, firmy a živnostníci neplatili zbytečně víc, než mají.

Rozdíl mezi vývozem zboží a dodáním zboží do jiného členského státu EU

Jak už jsme zmínili výše, v souvislosti se vstupem do EU musely všechny členské země – tedy i Česká republika – optimalizovat vlastní daňový systém tak, aby odpovídal principům a právním normám uvnitř Evropského společenství. Toto přizpůsobení se mimo jiné týká i způsobu placení a výběru daní z přidané hodnoty (DPH) uplatňovaných u obchodu v rámci společného trhu Evropské unie. Pro laiky uveďme několik změn, které působí jako slovíčkaření, ovšem jak jsme z EU zvyklí, na slovíčkaření se v unii hraje až příliš často. Podle zákona o DPH byl termín vývoz zboží nahrazen pojmem dodání zboží do jiného členského státu.

Jaké zboží je osvobozeno od daně z přidané hodnoty?

Dodání zboží do jiného členského státu se osvobozuje od plnění v momentě, kdy je pořizovatel v jiném členském státě EU registrován k dani z přidané hodnoty, má přidělené identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH a současně bylo zboží opravdu exportováno do jiného členského státu EU plátcem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Osvobození od daně z přidané hodnoty však nelze uplatnit tehdy, když je zboží dodáno osobě, pro niž pořízení produktů v jiném členském státě unie nebude předmětem daně. Pro skutečné uplatnění osvobození od daně musí dodavatel uvést a zkontrolovat DIČ svého zákazníka, jež mu bylo přiděleno v zemi EU. Pro export zboží do třetích zemí mimo Evropskou unii platí původní pravidla pro vývoz zboží.

Pravidla pro uplatňování DPH při exportu zboží mimo Českou republiku

Při dodání zboží z Česka do státu EU osobě registrované k DPH a s přiděleným identifikačním číslem jde o osvobozené plnění s nárokem na odpočet. Plátce z Česka tak dodá své zboží za ceny bez daně a tyto produkty uvede ve svém daňovém přiznání jako dodání zboží do jiné členské země. Pořizovatel zboží s DIČ toto zboží musí přiznat a zdanit ve svém státě. V případě dodání zboží z ČR do členského státu osobě bez registrace k DPH se nejedná o osvobozené plnění. Zboží se exportuje za cenu včetně DPH podle sazby v Česku. Při dodání zboží do třetí země nečlenského státu jde o vývoz zboží, jenž se považuje za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH bez ohledu na fakt, jestli je pořizovatel zboží ve svém státě registrován k DPH či není. Transakce spadá pod potenciální zdanění v zemi pořizovatele zboží. Plátce z Česka dodává zboží za cenu bez daně a v daňovém přiznání tuto transakci uvede jako vývoz zboží. Případný nárok na osvobození se prokazuje potvrzenou celní deklarací.

Mezinárodní daňový poradce vám pomůže vyznat se ve spleti zákonů

Jak je vidno, pokud si firmy přejí expandovat na zahraniční trh, musí mít dobrého účetního, případně svěří všechny náležitosti odborné firmě. Specializovaní účetní se vyznají jak ve zmíněných ustanoveních, tak znají i výjimky, které ve specifických případech připouštějí jiné možnosti zdanění. Výběr daňového poradce pro mezinárodní obchod může být větší výhrou než samotné obchodování.

 

Mezinárodní obchod se bez zkušeného daňového poradce neobejde

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!