Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pracovníci / foto: IRS jobs

Jak získat zahraniční pracovníky do výroby

Současná situace na českém trhu práce nahrává na mnoha pozicích zaměstnávání pracovníků ze zahraničí, kteří se mohou svými schopnostmi a vzděláním vyrovnat zaměstnancům s praxí a vzděláním získaným v rámci českého vzdělávacího systému.

Zejména u pozic vyžadujících minimální kvalifikaci je v této lokalitě nouze, jelikož poptávka vysoce převyšuje nabídku, ať už vlivem odlivu pracovní síly do zemí s vyššími mzdovými možnostmi, nebo velmi nízkou nezaměstnaností.

Tento problém se týká především firem, které se zabývají výrobou v zemědělství i průmyslu a nemohou najít schopné operátory pokročilých zařízení automatizovaných systémů.

Řešením pro ně mohou být zaměstnanci ze zahraničí, kteří mají obvykle velký zájem o dané pracovní příležitosti, potýkají se však s náročnou administrativou, která získání pracovní pozice (a pracovního víza pro země, které nejsou členy Evropské unie) předchází.

Co tedy dělat, pokud potřebujete nutně kvalifikovanou pracovní sílu do výroby a na trhu práce není k sehnání?

Kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí

Zaměstnávání cizinců je realizováno podle specifické legislativy a řeší se s ohledem na zemi původu zaměstnance. V tomto směru lze rozlišovat konkrétní postupy, které navazují na zákonem stanovené požadavky zaměstnávání. Postupy se vzájemně liší podle toho zda:

 • cizinec pochází ze země, která je členským státem Evropské unie
 • cizinec pochází ze země, která není členským státem Evropské unie, ale splňuje specifikované podmínky pro získání pracovního povolení na základě životní situace nebo rodinných vztahů
 • cizinec pochází ze země, která není členským státem Evropské unie a nemá právo si nárokovat zjednodušený režim zaměstnáváníZískávání zaměstnanců ze zemí Evropské unie

Získávání zaměstnanců ze zemí Evropské unie

U občanů Evropské unie je díky speciálním podmínkám, jež zajišťuje volný trh práce zaměstnávání českými firmami jednoduché, jelikož se řídí stejným postupem jako zaměstnávání tuzemských pracovníků s tou výjimkou, že je potřeba pracovníka nahlásit na místně příslušném úřadu práce.

 

Zaměstnanci pocházející ze zemí mimo Evropskou unii s volným přístupem na pracovní trh

Chcete-li zaměstnat cizince, který nepochází z členského státu Evropské unie, je potřeba nejdříve zkoumat, zda se na něj nevztahují některé legislativní výjimky. Mezi tyto spadá:

 • dispozice trvalým pobytem na území ČR
 • udělení azylu nebo doplňkové ochrany
 • výkon konkrétního typu zaměstnání (umělecké, pedagogické, vědecké, sportovní, vojáci a záchranné složky, duchovní)
 • aktivní vzdělávání nebo dokončené vzdělání v českém vzdělávacím systému
 • rodinní příslušníci občanů Evropské unie
 • dlouhodobý pobyt za účelem soužití rodiny

V případě, že potenciální zaměstnanec splňuje uvedená kritéria, je zaměstnáván jako občan Evropské unie a za stejných podmínek.

Zaměstnanci bez volného přístupu na pracovní trh

Pokud cizinec, kterého chcete zaměstnat nepatři ani do jedné z výše uvedených kategorií, musí disponovat pracovním oprávněním, které má podobu povolení k zaměstnání (s oprávněním pobytu), zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikového převedeného zaměstnance.

Rozdíl mezi jednotlivými typy pracovních oprávnění spočívá nejen v jejich uplatňování, ale také v požadavcích, které je nutné při podávání žádosti doložit. Nejčastějšími typy pracovního povolení jsou:

 • zaměstnanecká karta – povolení dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu konkrétního zaměstnání při předpokládaném pracovním poměru delším než 3 měsíce
 • modrá karta – je obdobou zaměstnanecké karty vyžadující doložení požadované kvalifikace (ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání)

Obě karty nahrazují dlouhodobé vízum a zůstávají platné vždy po dobu dvou let (a to i v případě, že pracovní smlouva je uzavřena na neurčito nebo delší dobu). Před uplynutím této lhůty je nutné podat žádost o její prodloužení.

Administrativa zaměstnávání cizinců bez volného přístupu na pracovní trh

Potřebujete-li do výrobního závodu kvalifikované pracovníky, ať už na řadové pozice nebo k výkonu zaměstnání, které má vyšší požadavky na vzdělání, a chcete je nabírat ze zemí bez volného přístupu na pracovní trh, připravte se na poměrně časově náročné administrativní úkony.

V zásadě je potřeba provést pouze podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, případně o modrou kartu, k nimž se ovšem dokládá řada ověřených listin. Jednodušší proces česká legislativa umožňuje v rámci speciálních programů zaměřených na konkrétní země, z nichž se zaměstnanci získávají nejčastěji (např. režim Ukrajina).

Ideální je v tomto případě konzultovat nebo si najmout pracovní agenturu IRS Czech, která má zkušenosti a praxi v tomto oboru a celou agendu zprostředkuje za vás včetně komunikace s úřady.

Jak získat zahraniční pracovníky do výroby

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!