Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Babylonská věž / foto: shutterstock

Babylonská věž jako zázrak minulosti

Babylonská věž měla být vrcholem babylonské kultury, nebyla však nikdy dokončena. Babylon byl v roce 130 před naším letopočtem vyplněn a zničen a obyvatelstvo odvlečeno do Médie. Co ukrývalo toto centrum vzdělanosti?

Legenda o Babylonské věži

Babylonská věž byla ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Lidé se ji rozhodli postavit, aby oslavili sebe a nikoliv Boha. A podle legendy Bůh následně rozdělil dosud jediný lidský jazyk ve více jazyků a rozehnal lidi po celé zemi, protože se mu nelíbilo, že by chrám měl patřit někomu jinému než jemu samotnému. Babylonská věž měla mimo jiné sloužit také jako centrála rychlých zpráv ze světa. Tuto teorii archeologů podporuji i detailní znalosti hvězdné oblohy a fakt, že babylonská mapa světa je ve zmenšeném měřítku.

Babylonská věž

Tajuplní hvězdáři z Babylonu

Babylonští hvězdáři sestavovali mapy hvězdné oblohy i jednolitých známých území, aby vytvořili dnes již známé babylonské mapy světa. Ty jsou vyryté i s poznámkami na hliněných střepech a nyní jsou uloženy v Britském muzeu v Londýně. Velice zajímavá je skutečnost, že kruhový tvar mapy se náramně podobá později vytvořeným kruhovým mapám z raného středověku, takzvaným mappaemundi. Tehdejší plánovači čar se výborně vyznali v přípravě stavební dokumentace, protože práci do hliněných tabulek lze jen komplikovaně pozměňovat.

Vykopávky s velkým překvapením

Hliněné destičky zobrazující mapku severu Mezopotámie s Eufratem, Zaorskými horami na východě a pohořím Antilibanonu na západě včetně určení světových stran byly vykopány u města Gasur asi 300 kilometrů na sever od místa, kde měla Babylonská věž stát. Rovněž byl nalezen geometrický plán novosumerského chrámu vyrytý do lávové horniny. Tyto nálezy jsou datované do let 2 500 až 2 200 let před naším letopočtem. O umístění a poloze Babylonu na mapě věděl i Alexandr Veliký, a nechal proto vybudovat hlavní město své mohutné říše právě na těchto souřadnicích.

 

Zdroje:

Časopis Epocha 16/2010

https://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonsk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

 

Babylonská věž jako zázrak minulosti

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!