Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Socha chlapečka v Bruselu / foto: shutterstock

Francouzština v Belgii - jak se tam s ní dorozumíte?

Přestože belgická francouzština není tak rozdílná jako např. kanadská, jisté výrazy nás mohou zaskočit. Díky vlivu jiných jazyků, např. holandštiny, se belgická francouzština může chlubit termíny jako dringuelle či baraki.

Une dringuelle

Pokud Belgičanovi řeknete dringuelle, nejspíš se mu vybaví dětství a nedělní odpoledne u prarodičů, kterým kupř. myl automobil či sekal trávník. Výraz dringuelle (f.) znamená malý obnos peněz, který belgické děti dostávají od dospělých za drobné domácí práce. Slovo samotné pochází z vlámského (holandského) drinkgeld, znamenajícího spropitné.

A tantôt

V běžné francouzštině je tento výraz považován za poněkud zastaralý. V Belgii – ale také v Kanadě – se však používá namísto obvyklého à tout à l’heure či à plus tard. À tantôt se používá při loučení a do češtiny bychom ho nejsnáze mohli přeložit jako ‚tak zatím‘ či ‚uvidíme se později‘.

Un baraki

Tomuto výrazu původem z valonštiny[1] bychom se měli raději vyhnout, je totiž poněkud pejorativní. Slovem baraki se označuje málo vzdělaný a špatně vychovaný člověk, případně jedinec, jenž se špatně vyjadřuje.

Slovo barakî znamená ve valonštině kramář.

Racuspoter

Také sloveso racuspoter je poněkud hanlivé, i když o něco méně než baraki. Pokud se jeho význam vysvětluje Francouzům, obvykle se překládá jako ‚přijít si stěžovat‘ (venir se plaindre). V češtině pro ně však máme krásné slovo žalovat.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že sloveso racuspoter se používá hlavně v souvislosti se žalujícími dětmi. Slovo samotné pochází z valonského racuse-potêye, které znamená referent či zpravodaj, ale také donašeč a informátor.

Un cuistax

Pokud se v Belgii dostanete na venkov, můžete si s přáteli pronajmout cuistax (m.). Za tímto podivným slovem se skrývá velocipéd se třemi či čtyřmi koly a s několika místy k sezení.

Cuistax je spojen zejména s letními měsíci a také s belgickým pobřežím, kde ho půjčují nejčastěji. Slovo je složené z pojmů cuisse (f., stehno) a taxe (f., poplatek).

Une rawette

Výraz rawette (f.) značí v belgické francouzštině malé množství. Víceméně jde o synonymum českých slov špetka a drobet. Přestože tento pojem je považován za stoprocentně belgický, setkat se s ním můžeme i v některých severofrancouzských regionech, např. v Pikardii.

Septante, octante, nonante

Závěrem jsou tu – mezi francouzskými mluvčími důvěrně známé – číslovky. Zatímco ve Francii a v Kanadě se z historických důvodů číslovky nad 70 skládají, v Belgii přetrval latinský desítkový systém. Takže zatímco ve Francii se sedmdesát řekne soixante-dix (doslova „šedesát-deset“), v Belgii se používá septante podle latinského septuaginta.

Namísto quatre-vingts („čtyři dvacítky“, tedy osmdesát) je pak octante a místo quatre-vingt-dix („čtyři dvacítky a deset“, tedy devadesát) se užívá pojmu nonante. Ve Francii bývají belgické číslovky terčem posměchu, přestože tento systém je o poznání snazší.

[1] Románský jazyk podobný francouzštině, kterým mluví část obyvatel Valonska.

Francouzština v Belgii a jak se tam s ní dorozumíte

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!