Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: Shutterstock

Je na vás partner hrubý? Co všechno je týrání?

Mnoho žen a mužů má domácí násilí spojeno především s fyzickým napadáním, krutostí, křikem nebo rozbíjením nádobí. Násilí, kterého se na sobě partneři dopouštějí, však může mít i mnohem méně postřehnutelné podoby.

Jestliže se setkáváme s pojmem domácí násilí, vybavují se nám zprávy o mužích alkoholicích, kteří fyzicky ubližují ženě i dětem, ženách, které v afektu berou do ruky nůž nebo hystericky křičí. To všechno jsou podoby násilí, které má své zjevné podoby, a je tedy lépe odhalitelné.

Přestože se násilí, které se na sobě dopouštějí partneři, jen velmi špatně dokazuje, jedná-li se o agresivitu projevovanou navenek vztekem a urážkami, fackami nebo bitím, je vše jasné. Alespoň pro oběť, když už odehrává ve skrytu domova...

Násilníci jsou muži i ženy
Ovšem psychické násilí nejenže není patrné pro okolí ani blízké osoby, ale nemusí si jej dlouhou dobu uvědomit ani samotná oběť. Přestože ve většině případů bývají násilníky muži a s domácím násilím máme často téměř automaticky spojenou mužskou agresivitu a převahu, násilí se dopouštějí i ženy.

Právě na poli násilí psychického ženy muže v udávaných počtech agresorů dohánějí. Přece jen žena sotva může svému muži tak snadno ublížit fyzicky jako on jí, uchyluje se proto častěji k psychickému týrání.

Statistiky jsou nepřesné
Přesto to jsou podle výzkumů stále ve většině případů ženy, které se stávají oběťmi, ať již fyzického nebo psychického násilí. Údaje však nemusí přesné, mnohdy ženy ani samy sobě nepřiznají, že je s chováním jejich partnera něco v nepořádku.

Jestliže se terčem útoku stává muž, je tendence popírat realitu ještě častější. Zatímco v případě týraných mužů, kteří stále tvoří menšinu v počtech obětí, jde častěji o zmiňované psychické násilí, ženy se setkávají mnohdy i s velmi brutálními útoky, zhruba 15 procent žen bylo fyzicky napadáno dokonce v době těhotenství.

Psychoteror
Formy psychického násilí se mohou vyskytovat společně s násilím fyzickým, ale často je praktikováno samostatně. S jakými podobami psychického teroru se lze setkat?

Ženy ve všech věkových skupinách se setkávají často urážkami, ponižováním, neustálou kritikou, s izolací od okolí nebo citovým vydíráním. Hlavními mužskými zbraněmi jsou vyhrožování, vynucování sexu nebo odstřižení od financí.

S „mírnějšími“ formami, které však mohou nabýt obludných rozměrů se ženy setkávají natolik často, že by je ani nenapadlo leckdy považovat je za násilí.

Potravinový teror
Ženy bývají častěji více zranitelné, citlivé a mnohdy ekonomicky více či méně závislé na svém protějšku. To vše nahrává mužskému egoismu a touze prosadit vždy za každou cenu svou dominanci. Zesměšňování, znevažování názorů a ponižování považují muži za běžný způsob, jak dosáhnout poslušnosti.

Jestliže je žena navíc ve značné míře závislá na příjmech svého partnera, může následovat to, co se nazývá jako „potravinový teror“. Žena nedostává dostatečné prostředky na vedení domácnosti, jestliže nevychází, je kritizována, že domácnost nezajišťuje řádně.

Nevyhýbá se nikomu
Často se jedná o začarovaný kruh, ve kterém se mohou ocitnout i páry, které spolu jsou teprve krátce. Spouštěčem agresivních reakcí a slovních výpadů může být žárlivost a domnělá náklonnost k jiné osobě, nezralost, nevyrovnanost nebo necitlivost. V tomto ohledu se psychický teror jako jedna z forem násilí nevyhýbá ženám ani mužům různých věkových kategorií, vzdělání a výchovy.

Setkat se s ním můžeme již po pár letech partnerského vztahu, kdy je ještě možný pocit, že se jedná o výjimečný exces. Pokud se v jakékoliv podobě zhoubné formy chování objeví později znovu, je vhodné vztah přehodnotit, než si druhý parter zvykne uplatňovat chování jako běžnou normu.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 26