Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: Shutterstock

Sexuální tabu: jaké zlo mohou napáchat?

Domníváte se, že dnešní doba již nezná žádná tabu? Že ani v oblasti sexu se s tabu nesetkáváme? Přestože je naše současná společnost velmi otevřená k sexualitě, tabu jsme se ještě nezbavili.

Přestože žijeme v 21. století, v některých oblastech a společenstvích sexuální tabu nadále přežívají. Jedná se především o oblasti spojené se sexuálním stykem v manželství, nevěrou, rozvody, antikoncepcí, potraty, homosexualitou a podobně.

Sexuální tabu bývají ve společnosti nebo v rodině svázána s určitými pravidly a představami o morálce nebo s náboženstvím a představami církve.

Následky předsudků
Jaký vliv však má existence sexuálních tabu na sexuální chování? Jeden z příkladů hovoří za vše – v roce 1998 byl v Belgii a Nizozemí zveřejněn výzkum, kterého se účastnilo více než tisíc dívek do šestnácti let a odhalil, že v těchto protestantských zemích bylo sexuálně zneužito 34% dívek, což je o mnoho více, než je tomu v jiných zemích.

Jakkoliv je tedy naše představa o tolerantním, slušném Nizozemí odlišná, výzkum ukázal, že se jednalo převážně o incestní vztahy.

Malé tajemství, velké zlo
Pochopitelně je obtížně v návaznosti na statistické údaje týkající se zneužívání odhalit pravou příčinu. Neoficiálně se však mluví o tabuizované problematice sexuality v těchto protestantských zemích.

Intimní problémy mezi manžely související s rodinnými tabu tak s největší pravděpodobností vyústily až ve skryté zneužívání v rodinách. Kroky k nápravě zahrnovaly v tomto případě především odtabuizování sexuálního chování a témat se sexem spojených.

Nestyďte se, mluvte!
Paradoxně tak otevřený přístup k sexualitě představuje zdravější postoj než snaha o skrytí sexuality nebo její potlačení. V daném případě byla zahájena v médiích, na školách i mezi organizacemi kampaň sloužící k osvětě a týkající se témat sexuality, ale také zahrnující pomoc obětem domácího násilí nebo incestu.

Nyní fungují v rámci Belgie například azylové domy, které pod názvem „Nedotýkej se mne“ umožňují ženám s dětmi okamžitě odejít z domova do azylového domu, kde budou ihned přijaty.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 8