Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: ShutterStock

Když umění léčí

Řada duševních a psychosomatických problémů se nemusí léčit pouze pomocí speciálních léčiv. Těchto potíží nás může dobře zbavit třeba i umění, a to v podobě několika různých technik.

Arteterapie

Arteterapie, to je léčba nejrůznějšími výtvarnými technikami. Tato léčebná metoda tedy zahrnuje malování, kreslení, koláže nebo třeba práci s keramickou hlínou. Arteterapie je vhodná pro lidi, kteří trpí citovými problémy nebo mají potíže s vyjadřování svých emocí. Pomůže však také každému, kdo potřebuje získat pocit uvolnění nebo pro ty, kteří se chtějí očistit od starostí či trápení. Arteterapii lze praktikovat individuálně u každého jedince nebo i v terapeutických skupinách. Přitom není ani tak důležité, zda máte či nemáte výtvarný talent. Svou roli zde hraje hlavně samotná kreativní činnost, výsledek není moc podstatný. Při procesu vytváření nějakého výtvarného díla autor vyjadřuje všechny své problémy, postoje, emoce a pocity. Také tím ukáže terapeutovi své nitro a problémy. A dobrý terapeut může vaše potíže začít úspěšně řešit.

magazin.cz

 

Biblioterapie

Při biblioterapii využívají terapeuti léčebné a podpůrné účinky četby. Člověk by měl při této psychoterapeutické metodě racionálně, ale hlavně emočně porozumět čtenému dílu. Takzvané  zážitkové lekce biblioterapie mají vlastní pravidla. Pacienti poslouchají příběh a poté spolu sdílejí pocity. Terapii vede zkušený terapeut či skupina terapeutů. Člověk si během čtení knihy postupně uvědomí všechny své problémy nebo to, že se zrovna nachází v zátěžové či krizové situaci. Čtení knihy také začne uvolňovat psychické napětí člověka. Pokud se soustředíme na četbu nějakého literárního díla, uklidníme se a na chvíli se odprostíme od reality každodenního života. Knihy nás dokáží na chvíli zbavit problémů, uvidíme je pak také z jiného, mnohem přijatelnějšího úhlu.

magazin.cz

 

Pohybová terapie

Pohybová terapie je založena na lepším poznání svého vlastního těla, svého osobitého stylu pohybu a jeho souvislostí s rysy osobnosti i pocity a momentálním psychickým rozpoložením. Při pohybové terapii je nejčastěji uplatněn tanec, jako výrazový pohyb. Nejedná se však o žádné klasické nebo moderní tance. Pohyb musí vycházet z vnitřního prožitku člověka. Terapeuti tedy své pacienty neučí tančit, pouze sledují jejich pohyby a taneční projevy, které rozvíjejí spolu s pocity tančící osoby. Pohybová terapie pomáhá lidem s problémovou verbální komunikací či s psychosomatickými problémy. Tento léčebný postup je také vhodný pro malé děti. V tomto případě se do terapie může zapojit i maminka, případně i celá rodina.

magazin.cz

 

Muzikoterapie

Léčebné účinky hudby jsou známy od pradávna. Na naše smysly dokáže velmi silně působit rytmus, harmonie či střídání hlasitých zvuků a ticha. Během muzikoterapie se hudby buď poslouchá nebo se přímo provozuje, tedy hraje na nejrůznější hudební nástroje. Nejprve musí terapeut zjistit, která hudba je pro pacienta vhodná. Také se postupně seznámí s problémy pacienta. Nakonec rozhodne, zda bude vhodnější poslech hudby či její samotné provozování. Muzikoterapie prokazatelně pomáhá lidem duševně i tělesně postiženým. Je vhodná také pro děti se specifickými potřebami a výchovou. Léčebné účinky muzikoterapie se uplatní i u seniorů, kteří mají pocit osamění. Tuto léčebnou metodu doporučují odborníci také lidem, kteří se potřebují zbavit stresu.

magazin.cz

 

Dramaterapie

Během dramaterapie se využívá dramatických i divadelních technik. Při terapii dojde k intenzivnějšímu prožívaní emocí. Léčebný postup také pomáhá získat pocit vnitřní harmonie. Dramaterapie, to je i prožívání věcí či situací, které během života mnoho pacientů nikdy nezažije. Tento druh terapie pomáhá pacientům získat nebo posílit sebevědomí, dále zbavit negativního pohledu na svět, stresu a vnitřního napětí. Dramaterapie je vhodná pro mentálně postižené osoby a pro děti s poruchami chování.


magazin.cz

Diskuze k článku:

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!