Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
práva / foto: shutterstock

Studium Executive LLM

Úspěšně jste dokončili studium práv a nyní vás čeká praxe a realita, která mnohdy bývá zcela odlišná od faktů, které máte poctivě nastudovány ze školních skript?

Právě pro vás je LLM ideálním profesním vzděláváním, jež je zaměřeno na praxi. LLM studium úspěšně rozšíří již získané odborné znalosti a prohloubí specializaci v oblasti obchodního práva.

Uznávaný model studia Executive LLM

Právo, ať už veřejné či soukromé, je oblastí, která je postižena četnými a častými novelami. Pro právníky je bezpodmínečně nutné se orientovat v aktuálních zněních zákonů. Největší změnou v poslední době je zavedení nového občanského zákoníků a zákona o obchodních korporacích, který významně zasáhl do českého právního řádu.


Pokud chce advokát, právník nebo jiný pracovník v oblasti práva vykonávat svou práci na úrovni, je nezbytně nutné se neustále zdokonalovat a specializovat a právě pro tuto cílovou skupinu je studium LLM určeno. Nabízené studijní programy se vždy zaměřují na konkrétní právní oblast.
Uznávaný model Executive LLM nabízí studium, jež je zaměřeno na oblast soukromého práva, především tedy na právo obchodní. A protože klade důraz na praktické dovednosti, využijí ho nejen právníci, ale také manažeři nebo pracovníci veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem.


Výhodou studijního oboru, který nabízí například Cambridge Business School je především to, že výuka probíhá primárně v českém jazyce, což ocení asi většina zájemců o studium. Jak už jsme výše uvedli, studium je určeno zejména pro studenty s předchozím právním vzděláním, kteří mnohdy již vykonávají pracovní činnost, proto je studium realizováno distanční formou.


Distanční forma studia je zajišťována on-line konzultačními prostředky a detailně propracovaným intranetem, jež poskytne studentům veškeré potřebné informace i podklady pro studium. Studium rovněž probíhá formou seminářů, na kterých přednášejí lektoři s odborným vzděláním v oblasti práva. Doba studia je jeden rok a je ukončeno zpracováním a obhájením závěrečné práce.
Prohlubte své právnické vzdělání a specializujte se ve svém oboru díky LLM studiu.

 

K tomuto článku není otevřena diskuze