Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vánoce / foto: shutterstock

Novinka: zákon o veselých Vánocích

Vánoce budou nově uzákoněny. Budou muset být veselé. Tuto legislativní změnu provedli poslanci ještě před koncem roku. Přečtěte si, co vás o Vánocích v budoucnu čeká. Přinášíme celé znění zákona.

ZÁKON

O VESELÝCH VÁNOCÍCH 

 

 
Část první

Obecná ustanovení

 
§ 1 

      (1) Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající v průběhu Vánoc, jakož i jiné vztahy s Vánocemi související, a zapracovává příslušné předpisy Společenství bavlněných ponožek.1) 

     (2) Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení tohoto zákona, použije se vánočních zvyklostí a není-li jich, použije se jakéhokoli práva ještě veselejšího.

 
§ 2 

     Vánoce jsou veselé.

 
§ 3 

     Skutečnosti uvedené v § 2 se zpravidla navozují:

a) nekonečným přehráváním děl hudebního charakteru s vánoční tématikou,2)

 
b) nekonečným přehráváním děl audiovizuálního charakteru s vánoční tématikou.

 
§ 4

 
Mrazík se nepromlčuje.

 
Část druhá

Vymezení pojmů, PRÁV a povinností 

Vánoce

 
§ 5 

     (1) Vánoce připadají na den, který je v kalendáři označen číslovkou 24 v měsíci prosinci.

 
(2) Připadne-li den vánoc na neděli, vůbec ničemu to nevadí.

 
§ 6 

     O Vánocích zpravidla nesněží; většina předchozího sněhu roztaje nejpozději poslední den před Vánoci.

 
§ 7

 
(1) O Vánocích předáváme dárky osobám blízkým.  

     (2) Osobou blízkou je pro účely tohoto zákona je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh nebo partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže radost, kterou jedna předáním dárku druhé způsobí, důvodně pociťuje jako radost vlastní.


Dárky

 
§ 8

 
(1) Dárek je věc způsobilá přivodit radost nezměrné hodnoty. 

     (2) Dárek předává dárce obdarovanému a ten rozbalením balicího papíru dárek přijímá.  

     (3) Obdarovaný je povinen zdržet se všeho, čím by dárce upozornil na nevhodnost dárku. 

     (4) Odstavce 3 se nepoužije, jestliže:
a) se jedná o stále stejné ponožky od Vaší babičky a  
b) dusíte to v sobě už alespoň třetím rokem.

 
§ 9

 
Dárek se umísťuje v těsné blízkosti vánočního stromečku, není-li dohodnuto jinak.

 
§ 10

 
(1) Dárek musí být zabalen řádně a včas.

 
(2) K dárkům zabaleným po Vánocích se nepřihlíží.


Vánoční stromeček 
§ 11

 
(1) Vánoční stromečky jsou umělé nebo živé. 

     (2) Příslušenstvím vánočního stromečku jsou zejména světýlka, blikátka, ozdoby, řetězy a špice. 

§ 12

 
Zvláštní právní předpis upravuje použití prskavek.3)

 
§ 13 

     (1) Nepřiměřeně vysoký vánoční stromeček může soud na návrh zkrátit. Při zkrácení vánočního stromečku soud přihlédne především k výšce stropu.  

     (2) Návrh na zkrácení vánočního stromku nemůže podat dlužník, pokud by tím byl zkrácen i věřitel.

 
§ 14

 
(1) Je-li vánoční stromeček nakřivo, lze sjednat dohodu o narovnání.

 
(2) Při zajištění vánočního stromečku se použije subsidiárně podstavec.

 
§ 15 

     (1) Vánoční stromeček musí být ozdoben svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je nepěkný.

 
(2) Nepěknost vánočního stromečku nemůže být zhojena plynutím času.

 
(3) Nepěknost vánočního stromečku vysloví soud i bez návrhu.

 
§ 16

Štědrovečerní večeře

 
(1) Štědrovečerní večeře se skládá z kapra a bramborového salátu. 

     (2) Přítomní štědrovečerní večeře mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit štědrovečerní večeři o rybí polévku. 

Část třetí

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

 
§ 17

Zlaté prasátko 

     Do zahájení štědrovečerní večeře nejedí přítomní zpravidla žádné maso v dobré víře ve Zlaté prasátko.

 
§ 18

 
Zrušuje se zákon o potírání chleba sádlem. 
 

Václav “Santa“ Klaus, vlastní rukou 

Ladislav “Lokaj“ Jakl, vlastní hlavou 

----------------------------------------------------------------

1) Druhá směrnice 92/557/SBP o koordinaci ochranných opatření v případě nedostatku krabic pro balení dárků, Pátá směrnice 68/22/SBP o přeshraniční spolupráci při odvozu opilců domů, Šestá směrnice 12/450/SBP o sbližování právní úpravy členských států týkající se omezení šustících a cinkavých dárků, Nález 33/666/SBP o zrušení České republiky Lisabonskou smlouvou, aneb promiňte pane Profesore, ale já jsem ukončil dokazování, ne jednání (tak si zase, laskavě, sedněte zpátky na zadek) 

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdraví škodlivých koledách
3) Vyhláška ministerstva vnitra o požární ochraně před blbci s pyrotechnikou


Na Silvestra se sice nehodí volat "Apríl", ale tohle opravdu apríl je. Tedy "Silvestr", tedy legrace. A bacha na ty prskavky...

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 254