Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Madonna / foto: Daily Mail

Módní Kabala: na co naletěly celebrity

Všichni dávno dobře vědí, že Madonna vyznává kabalistickou víru. Ale existuje vůbec taková víra? V co vlastně věří Madonna? Co je to “Kabala”?

Madonna je už léta ovečkou kabalistického guru Philipa Berga. Přestože si nechává říkat Rav, což je v židovské tradici titul respektovaného učitele, většina tradičních rabínů a skutečných kabalistů ho považuje za nebezpečného šarlatána a jeho organizaci Kabbalah Centre za škodlivý kult.

 
Hromadí celebrity

Berg představuje Kabalu jako jakýsi druh náboženství, ve skutečnosti je však Kabala tajnou naukou striktně vázanou k židovské víře a její studium je přísně omezeno. Zdaleka ne každý se může stát jejím adeptem.

 

Philip Berg snad skutečně studoval u věhlasných a respektovaných kabalistů, ale sám hlásá dost podivnou variantu Kabaly a zdá se, že je to velmi výnosné. Madonna totiž není jedinou celebritou, která upadla do jeho osidel, patří mezi ně třeba Britney Spears, Paris Hilton, Demi Moore nebo Ashton Kutcher.

 

Bergovo centum má dnes asi 50 poboček ve Spojených státech, Británii a Izraeli. Zisky z prodeje amuletů, kabalistických propriet, knih a cédéček jsou jistě vysoké, protože majetek Philipa Berga se odhaduje na 20 miliónů dolarů.

 
Co je to tedy vlastně Kabala?

Jedná se o ezoterický výklad k Tóře, tedy k té části Bible, která je posvátnou pro židovskou víru. Zahrnuje také celou řadu meditačních technik a významným prvkem je tak zvaná gematrie.

 

Každé písmeno hebrejské abecedy totiž zároveň představuje i číselnou hodnotu. Jednotlivá slova i celé texty lze pak chápat jako čísla a pak je možné provádět různé manipulace nebo záměny na základě stejných číselných hodnot těchtch slov nebo celých pasáží.

 

Tato technika je ovšem velmi komplikovaná a má různé metody. Přesto je ale hlavním cílem každého upřímného studenta Kabaly pochopit co nejlépe podstatu existence a přiblížit se co nejvíce stvořiteli a ne si jen hrát s významy nebo se dokonce pokoušet čarovat.

 
Oprávněné obavy

Tradičně mohl Kabalu studovat jen zbožný židovský muž starší 40 let, který poctivě dodržuje všechny příkazy a zákazy Tóry. Studium má svá pravidla a není vůbec jednoduché v něm pokročit.

 

Je ovšem pravdou, že některá omezení byla stanovena až poté, co byli Židé vyhnáni ze své vlasti a rozprášeni do různých koutů světa. Mezi učenci totiž tenkrát panovaly obavy, že ne všude budou schopni dodržet pravidla studia a mohlo by pak dojít k nesprávnému pochopení obsahu učení.

 

Že byly tyto obavy na místě, potvrzuje sama historie. V různých obdobích se totiž objevily rozličné skupiny, které si kabalistická učení vykládaly po svém. Málokdy to ale byli lidé z židovského prostředí. Studium Kabaly bylo populární třeba ve vyšších kruzích středověké křesťanské Evropy a často mezi lidmi, kteří měli blízko k okultismu. Pokřivené kabalistické koncepce se tak objevují i v moderní magii.

 
Přímá linka k bohu?

Existence kultů jako je ten, jehož je Madonna stoupenkyní, je pro tradiční kabalisty dalším důkazem o nebezpečnosti nesprávného chápání tohoto mystického učení. Většina je toho názoru, že na vině jsou šarlatáni a falešní učenci, kterým jde o vlastní obohacení nebo o moc nad lidmi. Philip Berg je podle židovských učenců jedním z nich.

 

Madonna i ostatní ovečky, ať už z řad celebrit nebo obyčejných lidí, jsou pak pouhými oběťmi, které jsou vedeny na scestí. Mylně věří tomu, že jim studium Kabaly pomůže ke štěstí, úspěchu a zdraví.

 

Pořizují si drahé kabalistické knihy v hebrejštině a aramejštině, přestože tyto jazyky neovládají a většinou ani nejsou schopni přečíst písmo. Věří, že jim stačí na text se pouze dívat. Myslí si, jak se vyjádřil jeden ze stoupenců Philipa Berga, že tak získají jakousi přímou telefonní linku k bohu.

 

Taková interpretace Kabaly je podle židovských učenců nejen nesprávná, ale také nebezpečná. Síly, kterými se takový člověk snaží manipulovat, se prý totiž mohou snadno obrátit proti němu samotnému.

 

Nezbývá tedy než doufat, že se stvořiteli zželí nešťastných zbloudilých oveček a odpustí jim. Jinak by totiž řadu celebrit čekala trpká budoucnost.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 201