Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Ilustrační foto / foto: Shutterstock

Narodili jste se jako nejmladší? Pak jste rebel!

Jste nejmladší? Možná vás čeká velká budoucnost.

Narodili jste se jako poslední ze sourozenců? Nejmladší z dětí v rodině mívá často nálepku rozmazlovaného dítěte, dítěte příliš zlobivého či málo ctižádostivého. Nejmladší děti ze sourozenců však bývají rebely a objeviteli a často se jim daří uspět v oblastech, kde je třeba inovativních, nových a originálních řešení. Víte o tom, že právě významní objevitelé a vynálezci byli nejmladšími dětmi v rodině? Jak si tyto zajímavé souvislosti vysvětlují psychologové a sociologové?

Nejmladší objevují
Vše začalo v 70. letech, když se začal historik vědy Frank J. Sulloway zabývat tím, jak je možné, že někteří lidé v průběhu dějin mají sklon lpět dogmaticky a konzervativně na starých hodnotách a hájí původní režimy a jiní jsou schopní radikálně přehodnotit dosavadní postoje a zaujmout nové názory.

V souvislosti s tímto výzkumem dospěl až ke zkoumání, proč jsou někteří sourozenci tak odlišní a jaký typ osobnosti spojuje objevitele, vynálezce a rebely narušující staré pořádky.

Díky průzkumu 6 000 biografií evropských objevitelů a vynálezců a literatury dospěl k závěru, že velké objevy, důležité myšlenkové změny a obraty učinili právě mladší ze sourozenců.

V případech, kde tento předpoklad neplatí, jako je tomu například v případě Newtona, Lavoisiera, Einsteina nebo Freuda, zase docházelo k tomu, že mladšími sourozenci byly teorie těchto významných osobností rozpracovány a dále rozvíjeny.

Začíná to narozením

Jakou roli zaujímají mladší sourozenci v rodině, že můžeme jejich osobnost nazývat jako rebelantskou či objevitelskou? Charakteristické bývají pro mladší sourozence častější spory s rodiči, především otcem, který představuje hlavní autoritu. Autoritu však představuje částečně také starší sourozenec. Odmala je tak mladší nucen narušovat pořádky zavedené v rodině před jeho příchodem.

Navíc sourozenci si navzájem konkurují, postavení starších sourozenců však může být ve vztahu k mladšímu stabilnější, ve vztahu k mladšímu bude častěji zaujímat dominantní postavení. Prvorození bývají také častěji více ctižádostiví, mívají více ambicí, a aby je naplnili, jsou nuceni hlídat si důsledně své postavení. Sulloway charakterizuje starší sourozence jako ty, kdo se spíše brání změnám, konkurenci a snáze se identifikují s autoritou.

Rození stratégové
Role mladšího sourozence tak od počátku vychází z reakce na prostředí, do kterého přichází jako dítě druhé či další v pořadí. Důvodem je především skutečnost, že aby byli schopni kompenzovat přirozenou dominanci staršího sourozence, častěji se uchylují k různým alternativním řešením a „chytrým“, až téměř inovativním strategiím a uvažování.

Mladší sourozence pak můžeme vidět jako ty, kdo jsou otevřenější novým myšlenkám, přizpůsobivější, mají větší schopnost měnit své názory. Geolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy Václav Cílek v článku pro časopis Psychologie Dnes uvádí: „Zatímco starší sourozenci jsou tu od toho, aby svět udržovali, oni jej mění.“

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 30