Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Čechy nebo Česko? / foto: shutterstock

Čechy versus Česko? Jaký je v tom rozdíl a jak tyto názvy správně používat?

Určitě jste už někdy přemýšleli, proč se někdy naší zemi říká Čechy a někdy Česko. Možná vám připadá, že jsou to pouze dvě různá pojmenování pro náš stát. Nicméně, rozdíl je velký.

Před téměř třemi lety se přijal jako oficiální i takzvaný krátký název pro naši republiku. Nemusíme tedy používat dvouslovný název Česká republika, ale povoleno je též zkrácené Česko. Mnohým to připadá dodnes jako nedůstojný název pro náš stát. Přeci jen, slovo „republika“ v jeho názvu vyjadřuje samostatnost, nezávislost, vlastní identitu a svébytnost. Naproti tomu „Česko“ zní přeci jen provinčně, jako pojmenování určitého regionu, oblasti, državy, kolonie. Přesto, tento nepříliš oblíbený název postihuje celé území naší republiky a neuděláte chybu, když o jakémkoli místu naší země řeknete, že leží „v Česku“. Česko je tedy synonymum slovního spojení Česká republika.

Co jsou Čechy?

Čechy vznikly už v prvním tisíciletí našeho letopočtu, jedná se o název velmi starý, daleko starší, než novotvar Česko. Ovšem od něj se liší. Ústava naší republiky říká, že se náš stát nachází na historickém území Čech, Moravy a Slezska. A v tom je zakopán pes. Čechy jsou tedy pouze jednou ze tří historických částí Česka – České republiky. Jinými slovy, Česko se skládá z Čech, Moravy a Slezska. Někteří si možná pamatují na velké protesty moravistů v devadesátých letech, kteří měli transparenty s nápisy „Morava a Slezsko, nejsou žádné Česko“. Rýmovalo se to sice, ale správnější by bylo nazvat poslední slovo protestního sousloví jako „Čechy“.  Abychom to tedy uzavřeli, pokud řeknete, že Plzeň a Praha jsou v Čechách, je to správně. To už ale neplatí o Brnu či Opavě. Brno je totiž na Moravě a Opava ve Slezsku. Pražáci říkají „jedu na Moravu“, naproti tomu lidé v Opavě řeknou „jedu do Čech“. Když ale řeknete, že Plzeň, Praha, Brno a Opava jsou v Česku, je to správně, protože Česko je synonymum pro Českou republiku, alespoň poslední tři roky.

Jak je to s národností?

Je tedy jasné, že „Česko“ je jakási nadmnožina (pro ajťáky kontejner) pro tři země – Čechy, Moravu a Slezsko. Jak ale nazvat obyvatele Čech? U druhých dvou zemí je to celkem jasné, žijí tam Moravané a Slezané. Kdo jsou ale Češi? Tady je problém, protože slovo Čech jako člověk se může pojit jak s Českem (Českou republikou) tak i s Čechami jako historickou zemí. Možná se to dá ještě rozlišit pro množné číslo, tedy Češi pro Česko a Čechové pro Čechy, ale pro jednotné číslo vznikají potíže. Například Velká Británie má situaci jednodušší. Je to sice taky „kontejner“ pro tři historické země, tedy Anglii, Wales a Skotsko, ovšem ani jedna ze zemí se nejmenuje stejně jako celý stát. Jsou to tedy Angličané, Skoti a Velšané, ale všichni dohromady taky Britové. Že bychom byli tedy Čechové, Moravané a Slezané, ale všichni dohromady Češi? Nezní to moc přesvědčivě a asi by nám měli pomoci jazykovědci.

Možné řešení – České země

Dříve se náš stát jmenoval „Země koruny české“. Znělo to krásně a vznešeně. Dnes už koruna není, přesto bychom mohli nazývat naši zem „České země“. Náš mezinárodní znak je „CZ“, což by tomu odpovídalo, a taky by to ctilo tradici a navazovalo na historický název. Není to trochu ponižující mít na našich autech značku „CZ“ a přitom písmeno „Z“ nemít ani v českém názvu naší země? Byli bychom na tom podobně jako Nizozemí. „Netherlands“ znamená přímo „Nízké země“.  Pokud bychom byli ale podobně bohatí a vzdělaní, jako Holanďané, nebylo by to vůbec špatné. Je jasné, že případná změna názvu naší země záleží na politicích a možná název Česko většině lidí vyhovuje. Proč ne. Každopádně, Česko znamená něco jiného, než Čechy a naučme se tento rozdíl vnímat.

Anketa

Čechy versus Česko? Jaký je v tom rozdíl a jak tyto názvy správně používat?

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!