Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ZŠ Botanická / foto: shutterstock

Nepochopitelné slučování dvou brněnských škol může mít pro ZŠ Botanická až likvidační následky

Rozhořčení rodiče i zmatení učitelé strachující se o budoucnost svoji i celé školy. Kdo stojí za absurdním návrhem sloučit dvě zcela odlišné brněnské školy s rozdílným školním vzdělávacím programem (ŠVP)?

Okolo záměru MČ Královo Pole sloučit ZŠ Botanickou se ZŠ Staňkovou vyvstává plno otázek. Toto politické rozhodnutí udává jako hlavní důvod požadavek Jihomoravského kraje, což je zřizovatel Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, na prostory pronajímané základní škole. Ke sloučení má údajně dojít od nového školního roku, celá koncepce však může být pro ZŠ Botanickou likvidační.

Co je podstatou tohoto záměru?

Ke slučování škol dochází bez předchozích jednání a bez jakékoliv informovanosti pracovníků ZŠ Botanická. To, že se má škola sloučit právě se ZŠ Staňkovou, je také zcela nepochopitelné, jelikož ZŠ Staňkova má zcela odlišné zaměření. Ve hře je mnoho podstatných otázek, jelikož celá situace se jeví zmatečně a často i zcela nelogicky. Proč je v plánu školu zachovávat 7 let jako „detašované pracoviště“, když gymnázium požaduje prostory? Proč je letos zápis do první třídy, když se plánuje utlumování činnosti školy? Proč je narychlo svolaná schůzka s rodiči na 25.2.2020, když zasedání zastupitelstva a potažmo schválení sloučení škol je až 26.2.2020? Proč městská část přispívá svým jednáním ke zrušení školy, když má v koncepci školství rozvoj této oblasti? To jsou jedny z hlavních otázek, které v současné době řeší vedení školy, učitelé i rodiče. V Králově Poli bude navíc narůstat výstavba a je zřejmé, že kapacita současných škol nepostačí. Na přelomu let 2018 – 2019 se dokonce zvažovalo, že spádovost pro žáky z novostaveb nad Kociánkou bude právě ZŠ Botanická.

Proč právě ZŠ Staňkova?

ZŠ Staňkova je sice v blízkosti ZŠ Botanická, ale na veřejnosti se profiluje jako škola pro vzdělávání cizinců nebo pro děti s odlišným mateřským jazykem. Tyto děti jsou vzdělávány podle jiného ŠVP, otázkou je proč dochází ke slučování se školou s odlišným ŠVP. Celkově je tento krok z pedagogicko-profesního pohledu hodnocen jako nekoncepční. Na nedostatečnou kvalitu výuky často upozorňují rodiče žáků, kteří se vzdělávají na ZŠ Botanická právě ze spádového obvodu této školy. Z pohledu rodiče je nasnadě věc dopravy ke škole (několik velmi frekventovaných křižovatek) a také časté výchovné a kázeňské problémy žáků ZŠ Staňkova.

ZŠ Botanická – rodinná škola s dlouholetou tradicí

ŽS Botanická je malá škola rodinného typu nabízející individuální přístup při vzdělávání sportovně nadaných žáků z Brna a okolí, kteří dosahují výborných vzdělávacích výsledků a sportovních úspěchů. Návaznost ZŠ, spolku Sokol Brno I a následně víceletého Sportovního gymnázia L. Daňka je nesporná. Dalším jejím unikem je podpora inkluzivního vzdělávání. Ve škole funguje kompletní školské poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, logoped, asistenti pedagoga), jehož služby využívají žáci i rodiče. Díky speciální pedagožce může být pro žáky s podpůrnými opatřeními realizována speciální pedagogická péče. Již několik má ZŠ ucelený pedagogický sbor s odbornou kvalifikací a dlouhodobou koncepcí v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. ZŠ Botanická je jedna z mála v Brně, která umožňuje přípravu na mezinárodní certifikáty z cizích jazyků pro děti a mládež, je Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a reference na práci učitelů i vedení školy jsou výborné.

Vyjádření ZŠ Botanická a obavy o nejistou budoucnost

Vedení školy i její zaměstnanci se upřímně obávají, že v důsledku oznámení sloučení škol se do 1. třídy pro příští školní rok nezapíše mnoho dětí. Rodiče tato zpráva uvede do velké nejistoty, budou školu vnímat jako školu bez budoucnosti a zákonitě budou hledat místa v jiných školách, takže škola přijde o své žáky. A tak se rýsuje scénář, že v lepším případě vznikne malotřídní škola, následně se zredukuje pedagogický sbor, na kterém každá škola bezesporu staví svou kvalitu a spolehlivost. Pro zřizovatele nebude pak již ekonomické nadále pronajímat prostory pro zbytek žáků, kteří mohou být umístěni na ostatní královopolské školy. Zbývá tedy poslední otázka, zda se s takovýmto „zánikem školy“ vlastně nepočítá.

Nepochopitelné slučování dvou brněnských škol může mít pro ZŠ Botanická až likvidační následky

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!