Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Sprostá slova / foto: shutterstock

Inteligentní lidé mluví sprostě, jsou nepořádní a rádi ponocují

Zajímavé zjištění přinesly vědecké výzkumy, které mapovaly chování a vyjadřování lidí s nadprůměrnou hodnotou IQ.

Dříve nebo později by se u každého jedince daly vypozorovat rysy a vlastnosti, které bývají všeobecně od okolí vnímány jako špatné či nevhodné. Ať už se jedná o sklony k hysterii, neřízenou výbušnost, netrpělivost či neschopnost zapamatovat si podstatné informace. Jisté vzorce chování jsou zkrátka chápány jako negativní stránky lidské osobnosti, se kterými se ostatní časem většinou smíří a zařadí je k charakteristickým projevům určitého jedince.

Jistě by nám mnozí dali za pravdu, že sprostá mluva, nepravidelný režim a všeobecný chaos by také patřily spíše k negativním stránkám lidské osobnosti. Jak však nedávné vědecké výzkumy potvrzují, lidé, jejichž chování a návyky se projevují právě touto kombinací, patří mezi nadprůměrně inteligentní jedince.

Nepořádek a chaos

Sprostý jako ...

Sprostá mluva bývá mnohdy spojována se společenskou vrstvou s nižším vzděláním, jejíž běžná slovní zásoba je omezenější. Sprostá slova tak tito lidé využívají k názornějšímu pochopení toho, na co chtějí poukázat, čemu potřebují dodat patřičný důraz. Přesto se jazykoví analytici přiklánějí k myšlence, že používání sprostých slov u inteligentních lidí má svůj význam i důvod. Konkrétně došli k závěru, že tito lidé nejenže používají sprostá slova, ale jsou schopni je rozlišovat podle konkrétní situace, a dokonce vymýšlejí i slova nová. Nutno však dodat, že dalším znakem inteligence je schopnost rozeznat, v jakých situacích si mohou takový způsob mluvy dovolit, a kdy je vhodnější zvolit oficiálnější slovní projev.

Noční živočichové

Co se týče spojitostí mezi pozdější dobou spánku a vysokým IQ, mají vědci jednoduché vysvětlení. Právě v noci, obklopeni tichem, bez okolních rušivých podnětů, mají tito lidí čas a prostor na rozvoj svých myšlenek i vlastní kreativity. Jak známo, mnoho vědců i vynálezců přišlo na své objevy a teorie právě v nočních hodinách, tedy v době, kdy se většina lidí nachází v říši snů.

Ponocování

Vášnivý chaotik

A jak souvisí podle vědecké teorie vysoké IQ a neuspořádaný chaos, ve kterém tito lidé bez problému fungují a nemají potřebu na tom nic měnit? Jedním z hlavních rysů inteligence je schopnost nacházet alternativní a průřezová řešení různých problémů a práce v chaotickém prostředí této schopnosti údajně napomáhá. Zjednodušeně řečeno: Pořádek je pro hlupáky, inteligent zvládá chaos. Takže až vám příště bude někdo vyčítat nevhodné výrazy, dlouhé ponocování nebo nepořádek, víte, co mu na to odpovědět.

Inteligentní lidé mluví sprostě, jsou nepořádní a rádi ponocují

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!