Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pracovní úraz / foto: shutterstock

Pracovní úraz – Kde končí cesta do zaměstnání?

Pracovní úraz rozhodně není nic příjemného. Pro zaměstnance i zaměstnavatele. Z právního hlediska je ale jasně vymezen.

Podle zákoníku práce je pracovní úraz takový, k němuž došlo při výkonu povolání. V jeho důsledku, tedy při plnění pracovních úkolů, popřípadě v přímé souvislosti s nimi došlo k poškození zdraví. Pracovním úrazem naopak není myšlen úraz, k němuž došlo při cestě do zaměstnání a zpět domů.

Smrtelný, vážný a ostatní

Pracovní úrazy dále zákoník práce rozděluje na tři druhy. Smrtelný, závažný a ostatní. Přijde-li zaměstnanec při úrazu o život, hovoříme o pracovním úrazu smrtelném. Smrt přitom může nastat až do jednoho roku po nehodě. Trvá-li hospitalizace zaměstnance po úrazu dobu delší než 5 dní, jedná se o úraz závažný. Poškození zdraví vyžadující více než třídenní pracovní neschopnost, pak spadá do kategorie ostatní.

Pracovnělékařské služby

Kdy se obrátit na soud?

To, zda se jedná o pracovní úraz a do jaké kategorie spadá, patří do kompetence ošetřujícího lékaře. Uznat pracovní úraz jako takový ale musí zaměstnavatel. Pokud tak neučiní a zaměstnanec s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může se obrátit na nezávislý soud. Do sporu nesmí zasahovat Státní úřad inspekce práce ani Inspektorát.

Jak se zachovat v případě pracovního úrazu

Dojde-li k pracovnímu úrazu, v první řadě je třeba zaměstnanci poskytnout první pomoc. Z právního hlediska je nutné až do doby objasnění jeho příčin zachovat stav pracoviště ve stavu, v němž k úrazu došlo. Zaměstnavatel je dále povinen zjistit příčinu úrazu a tu zaznamenat do knihy úrazů. Vznik závažného a smrtelného úrazu je pak nutné ohlásit příslušným orgánům. Posledním krokem je učinění takových kroků, které by podobným úrazům v budoucnu zamezovaly.

Důležitá je prevence

Pracovním úrazům je samozřejmě důležité předcházet. Základem jejich prevence spolu s bezpečným pracovištěm jako takovým jsou pracovnělékařské služby poskytované zaměstnavatelem navazující na systém závodních lékařů a patřičná povinná školení zaměstnanců.

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práciwww.instructor.cz/skoleni-bozp-po

BOZP a PO

Do této kategorie spadá školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Ty jsou daná zákonem a absolvovat je musí každý zaměstnanec. Kontrola BOZP pak je v kompetenci Inspektorátu práce spadajícího pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato prověrka BOZP se přitom uskutečňuje v pravidelných ročních intervalech. Tak často je musí absolvovat i samotní zaměstnanci.

Praktický e-learning

Ještě nedávno byla tato školení noční můrou všech zaměstnanců, které většinou připravila o půlku pracovního dne. Dnes to naštěstí jde jinak, školení zaměstnanec může absolvovat online, tedy nezávisle na svých kolezích a v době i čase, který mu vyhovuje.

Prověrka BOZP

Kde online školení absolvovat?

Zajímavou a intuitivní formou e-learning provádí například firma PREVENT. Tento koordinátor BOZP stojící za platformami EDUNIO a INSTRUCTOR zaměstnance vyškolí příjemnou a zábavnou formou, která jejich účastníky donutí si prezentovaný obsah i zapamatovat. Výsledný test pak bez problémů zvládnou na výbornou. A pokud ne, systém mu umožní test absolvovat opakovaně. Zaměstnanec i zaměstnavatel pak splní zákonem danou povinnost a může se věnovat svým pracovním povinnostem.

K tomuto článku není otevřena diskuze