Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Požární ochrana / foto: shutterstock

Požární ochrana na pracovišti: Jak je to s povinnostmi zaměstnavatele?

Zajistit požární ochranu na pracovišti musí každý zaměstnavatel i každá podnikající osoba. Způsob zajištění se pak liší podle rizikovosti provozované činnosti. Jak je to však v pronajatých prostorách? A jaké povinnosti má zaměstnavatel, co se týče povinných školení zaměstnanců v oblasti PO?

Zaměstnavatel je, pokud jde o požární ochranu na pracovišti, odpovědný nejen za své zaměstnance, ale i další osoby, které se na pracovišti s jeho vědomím pohybují. Tedy třeba za návštěvy a různé smluvní partnery. Pokud má prostory v pronájmu, odpovídá za PO v pronajatých prostorách. V těch společných je odpovědnost na pronajímateli. Odpovědnost může vymezovat nájemní smlouva. Ta by měla mluvit o povinnostech zajištění bezpečnosti v pronajatých prostorách, tedy zejména o zajišťovaní povinných revizí technických zařízení, nebo o vybavení protipožárními prostředky.

Online školení

Každý zaměstnavatel je navíc povinen zajistit všem svým zaměstnancům školení v oblasti PO

Školení požární ochrany je součástí kompletního školení BOZP. Toto školení musí zaměstnanci i pracovníci na DPČ a DPP absolvovat ještě před nástupem na pracoviště. O tom, co konkrétně je zaměstnavatel povinen zajistit, píše firma PREVENT na svém webu.

Informační technologie však naštěstí přinesly podstatné změny do organizace těchto školení. Zaměstnavatelé je již mohou dělat smysluplně, přitom nemusí být organizačně náročná ani drahá. Velkou změnu a pomoc nabídla firma PREVENT, která vyvinula hned dvě platformy, INSTRUCTOR a EDUNIO, pro online kurzy, v rámci kterých lze realizovat i povinná školení zaměstnanců. Ty firma rovněž připravila dle zákonných požadavků, takže si je zaměstnavatel nemusí ani sám tvořit. Pokud však chce, možné to je. Buď mu je po dohodě vyvine přímo firma PREVENT, nebo si je vytvoří sám a použije platformu pouze pro snadné proškolení zaměstnanců. Takto lze řešit školení BOZP a PO, ale též organizovat jiné povinné a nepovinné kurzy. Z povinných školení například školení řidičů (referentů i řidičů z povolání).

Online školení

Mějte dokumenty o školeních a kontrolách PO v pořádku

Ještě na vyšší úroveň pak firemní vzdělávání zaměstnanců dostává platforma EDUNIO, která je určena pro sofistikovanou správu vzdělávání ve firmě, na evidenci absolvovaných školení, též umožňuje elektronické podepisování různých dokumentů zaměstnanci. Což je důležité, i pokud jde o PO.

Aby mohl být zaměstnavatel zproštěn odpovědnosti za škodu při požáru, nebo dokonce po zaměstnanci požadovat náhradu škody, je nutné mít potvrzeno, že byl zaměstnanec proškolen v oblasti PO, důkladně seznámen s pravidly, jež je nutné dodržovat, ale též že bylo toto dodržování ze strany zaměstnavatele soustavně kontrolováno a vyžadováno. V případě soudních sporů je pak vyžadován jak obsah školení, tak záznamy ze školení i veškeré zaznamenané události související s PO (požární prohlídky, školení zaměstnanců, revize technických zařízení apod.)

K tomuto článku není otevřena diskuze