Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Inteligentní otázky / foto: shutterstock

Jak zajistit povinné pracovnělékařské služby?

Jednou se zákonných povinností zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům je zajištění pracovnělékařských služeb. Jak vybrat jejich poskytovatele?

K zákonným povinnostem zaměstnavatele patří smluvní zajištění pracovnělékařských služeb. Ty zahrnují více oblastí a zaměstnavatel může nasmlouvat hned několik dodavatelů. Ať již pro zajištění dostatečných kapacit, nebo odbornosti ze strany dodavatelů PLS. Tuto povinnost ukládá zaměstnavatelům především zákoník práce 262/2006 Sb., dále zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. a též vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb.

Na základě písemné smlouvy pak nasmlouvaní dodavatelé zajišťují pracovnělékařské prohlídky, školení zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci a poradenství plus dohled nad pracovními podmínkami.

On-line školení

Zaměstnavatelé obvykle musí na tyto zákonné povinnosti najímat více firem. Běžní praktičtí lékaři totiž bývají ochotni převzít zodpovědnost za posuzování pracovní způsobilosti zaměstnanců k práci, ne však už za dohled nad pracovními podmínkami na pracovišti. Řada lékařů nemá o této oblasti dokonce ani žádné povědomí. Nezná třeba kategorizaci prací, na základě kterých se pak vyhodnocují rizikové faktory pracoviště. Zaměstnavatel proto musí mnohem komplikovaněji zajišťovat tyto své povinnosti u více poskytovatelů.

Co by měl být schopen zajistit dokonalý poskytovatel pracovnělékařských služeb?

Optimální je najít takového dodavatele pracovnělékařských služeb, který obstojí ve všech zákonných požadavcích a bude schopen nabídnou znalosti v každé z požadovaných oblastí. Pro zaměstnavatele to znamená snadnější koordinaci aktivit v této oblasti a obvykle též ušetřené náklady.

  • Poskytovatel pracovnělékařských služeb by měl být schopen realizovat vstupní, pravidelné, mimořádné, výstupní i následné lékařské prohlídky zaměstnanců. Dodavatel musí být flexibilní, co se týče času, a nabízet dobrou dopravní dostupnost ordinací.
  • Vyhodnocovat zdravotní rizika v závislosti na vypracované kategorizaci prací u zaměstnavatele a s tím spojené vypracování kompletní dokumentace.
  • Poskytovat školení první pomoci pro zaměstnance i vedoucí pracovníky v zákonem požadovaných termínech.
  • Provádět dohled a šetření na pracovišti dle zákonem předepsaných harmonogramů. Cílem je zajistit bezpečnost práce na pracovišti.
  • Současně nabízet poradenství dle požadavků právních předpisů.

Pracovnělékařské služby PREVENT

Zdá se vám po vašich zkušenostech nereálné takového dodavatele pracovnělékařských služeb najít? Oslovte firmu PREVENT. Ta je lídrem v oblasti péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Poskytuje komplexní služby v oblasti pracovnělékařských služeb, funguje jako koordinátor BOZP, ale rozhodně nejen to. Zaměřuje se i na zákonná online školení v oblasti BOZP, která jsou pro zaměstnance rovněž povinná. Školení probíhá na platformě INSTRUCTOR a pro zaměstnavatele znamená obrovské množství ušetřených peněz i zjednodušení zajišťování této zákonné povinnosti.

Školení BOZP

Druhou, ještě sofistikovanější platformou firmy PREVENT, je EDUNIO. Jde o komplexní systém pro správu vzdělávacích aktivit zaměstnanců, včetně povinných školení v BOZP, či seznamování zaměstnanců s důležitými dokumenty firmy a potvrzováním, že se s nimi ten který zaměstnance skutečně seznámil.

K tomuto článku není otevřena diskuze