Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Bankéř a pracant / foto: shutterstock

Dokumentace požární ochrany musí být ve firmě v naprostém pořádku

To, že stát sleduje a nutí firmy mít v pořádku všechny náležitosti s požární ochranou svých zaměstnanců na pracovišti, je rozhodně v pořádku. Avšak přiznejme si, byrokracie kolem je obrovská.

Mnohdy se vůbec nevyznáme v tom, co vše musíme připravit, ev. koho a jak proškolit. To vše nejen abychom dostáli povinností ze zákona a dalších vyhlášek, ale především aby to mělo skutečný smysl, co se týče prevence požárů či ochrany zdraví a firemního majetku v případě, že by k požáru nakonec došlo. Jak tedy na to a jak správně zpracovat dokumentaci požární ochrany?

Požární ochrana

Co musí obsahovat dokumentace požární ochrany?

Vypracovat od píky dokumentaci PO není žádná práce pro asistentku ani pro manažera na jeden či dva večery. Dokumentace požární ochrany (PO) pro potřeby BOZP, tak, jak ji vyžaduje zákon, obsahuje zejména organizační a provozně bezpečnostní předpisy (veškeré provozní řády, organizační směrnice a další pravidla), dokumentaci školení PO (osnovy školení PO a záznamy ze školení), dokumentaci prevence rizik (zejména kategorizaci prací podle požárního rizika, identifikaci rizik a jejich hodnocení), dokumentaci kontrolní činnosti (záznamy o kontrole pracovišť a záznamy z prověrek BOZP a PO). Nesmí chybět dokumentace k zařízení (provozní i průvodní) a dokumentace pracovních úrazů (knihy úrazů, záznamy o úrazech). Všechny záznamy musí prokazovat plnění povinností z hlediska prevence PO ze strany zaměstnavatele.

Požární ochrana na straně zaměstnavatele – to je skutečně hodně papírování. Podle vyhlášky o požární prevenci musí dokumentace PO obsahovat požární knihu, posouzení požárního nebezpečí, požární řád, stanovení organizace zabezpečení PO, dokumentaci o začlenění do kategorie činností s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečím, požární poplachovou směrnici, požární evakuační plán, řád ohlašovny požáru, dokumentaci zdolávání požárů, dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky PO a požární hlídky, pokud je jmenována a nutná.

Dokumentace požární ochrany

Samotnou kapitolou pak je dokumentace související s povinnými školeními PO. Sem patří tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek. Dále též dokumentace o provedení školení zaměstnanců a odborné přípravě preventistů.

Nezapomeňte též na bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentaci a požárně bezpečnostní řešení stavby. To je další část dokumentace, kterou musíte mít.

Tohle vše můžete nechat na profesionálech z firmy PREVENT, která funguje jako koordinátor BOZP a poskytuje též pracovnělékařské služby. Společnost nabízí rovněž perfektně fungující platformy pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO i dalších, které vyplývají zejména z povinných a zákony či vyhláškami nařízených povinných školení.

Firemní vzdělávání

Školte a vzdělávejte své zaměstnance moderně

Firma PREVENT nabízí hned dvě platformy vhodné pro školení zaměstnanců, včetně školení BOZP a PO. První, platforma INSTUCTOR, je perfektně připravený systém pro online školení v celé řadě oblastí, včetně školení řidičů či třeba školení GDPR. Školení lze využívat hotová, nechat si je na klíč upravit, nebo využívat platformu pouze po stránce technologie a používat zcela vlastní obsah školení. Druhá platforma, EDUNIO, je sofistikovaný systém zejména pro větší společnosti, který umožňuje kompletně spravovat firemní vzdělávání. Obě tyto platformy výrazně šetří čas managementu a taktéž snižují náklady na povinná firemní školení i vzdělávaní ve firmách.

K tomuto článku není otevřena diskuze