Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Svatba / foto: sxc.hu

Riziková láska? Jaké spolu máte šance? II.

Jakkoliv jsme v současné době propadli módě rozvodů jako jedinému řešení partnerských krizí a potíží, manželství stále zůstává formou soužití, která nebyla doposud nahrazena ničím lepším, ani nebyla překonána.

Liší se vaše výchozí prostředí příliš?
Jako riziková jsou vnímána ta partnerství, kde pocházejí oba partneři ze zcela rozdílných prostředí. Původní rodiny se významně liší například náboženským vyznáním, sociálním postavením, úrovní vzdělání.

Rizikem mohou být i odlišné postoje k manželství obou původních rodin, například jeden z rodičů druhého partnera je rozvedený, nebo manželství bylo velmi nestabilní, zatímco druhý vyrůstal v úplné rodině a vnímá rodinu jako nejvyšší hodnotu.

Špatné vztahy s rodiči neprospějí ani vašemu vztahu
Stejně tak může být rizikem, pokud jeden z partnerů má velmi špatné vztahy s rodiči nebo sourozenci a považuje své dětství a dospívání za velmi nepříjemné období.

Má-li jeden z partnerů dojem, že mu původní rodina něco dluží, nebo s ní má nevyjasněné a neharmonické vztahy, může automaticky požadovat jistou kompenzaci po svém partnerovi, aniž se setká s odezvou, jakou očekává.

Spěchal jeden z vás do náruče tomu druhému příliš rychle?
S významem rodinných konstelací souvisí také především dříve se často objevující motivace co nejrychleji se vdát či oženit a získat tak šanci konečně opustit rodný dům.

Je zřejmé, že motivace vedoucí k rychlému sňatku za každou cenu, ať již se jedná o přání uniknout dohledu rodičů, nebo vyřešit své nechtěné těhotenství, není právě tou nejšťastnější motivací pro vstup do manželství. Podobné je to i v případě, že hledáme v manželství rychlou záplatu na nevydařený vztah předchozí.

Manželství s první láskou nemusí vždy vyjít
Psychologové také uvádí, že jedním z rizikových faktorů je manželství s naší první láskou. Vzít si svého prvního vážného partnera tak může být obdobným rizikem jako brát se po velmi krátké známosti.

Ať už se jedná o sňatek, který byl uskutečněn po známosti kratší než půl roku, nebo naopak delší než tří let, opět je možné ve větší či menší míře počítat s jistými riziky.

Významná rizika pak přináší také věk
Jako rizikový faktor je vnímáno, je-li jeden z partnerů starší než třicet pět let a mezi partnery je věkový rozdíl vyšší než patnáct let. Stejně tak nejsou vhodné ani opačné extrémy, je-li například v době sňatku nevěstě méně než osmnáct let a ženichovi méně než dvacet let.

Co se týče věkových omezení, nejlépe tedy vychází partnerství, které odpovídá určitému pomyslnému středu. Extrémy - jakkoliv jsou pro nás především v počátcích vztahu přitažlivé - bohužel vždy přinášejí větší problémy.

Diskuze k článku:

Captcha

Počet příspěvků v diskusi: 16